Normál kép: 349-360_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x1060 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 349-360_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 815x1122 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Vidats István

Ismertető szöveg: "Vidats István, hazánk okszerü mezei gazdaságának törté-netében elvitázhatlan érdemeket szerzett, mint ollyan derék iparos polgár, a kit méltán megillet e czim:a magyar gazdasági gépészet apja, mert ő előtte egész Magyarországban sehol sem volt ollyan gazdasági gépgyár, melly gyártmányai által országos hirre tudott volna szert tenni, s a gazdasági gépek és tökéle-tesitett eszközök használását olly átalánossá birta volna tenni, mint ez Vidats Istvánnak sikerült, főkép országos hirre kapott s közelismerésben részesült ekéje által, mellyet a magyar ipar-egyesület annak idejében, a biráló szakválasztmány előter-jesztése következtében, nemcsak arany éremmel tüntetett ki, de ünnepélyesen meg is keresztelé Vidats-ekének, igy biztositván a derék polgárnak olly emléket, mellyből minél több kopik el évenkint, annál bizonyosabb annak tartós maradandósága. De nem levén itt feladatunk a virágzó Vidats-gyár termékeit ismertetni, mellyekből ugy is már többet ismer a közönség e lap utján - ezuttal foglalkozzunk kissé magával a mesterrel. - Vidats István sem nagy vagyont, sem hirnevet nem örökölt, de természettől nyert éles felfogásu, találékony, fürge eszét vas szorgalommal, fáradhatlan iparkodással és folytonos tanulással tudta sikeresen párositani. - Örökké fürkésző, nyugtalan tudvágyának jeleit Vidats már gyermek korában adta, ezen sajátsága nélkül aligha válhatott volna ollyan hirneves emberré a maga nemében, aminőnek, kivált hazánk gazda-közönsége ismeri. Példája ösztönzésül szolgálhat sok derék, a természet által szép lelki testi tehetségekkel, munkakedvvel megáldott magyar ifjunak, kinek tetterejét, buzgalmát sokszor meglankasztja a jövőjük feletti elcsüggedés, mert nem látják azt tetemes tőke, jelentékeny vagyon által biztositva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 30. sz. (1859. julius 24.))Apja szabómester volt. Pesten és Bécsben dolgozott mint lakatos, emelett rajzot és géptant is tanult. 1825-től uradalmi gépész volt Bánátkomlóson. Továbbfejlesztette a hohenheimi ekét, melynek eredményeként létrehozta a 19. századi Magyarországon általánosan elterjedt Vidats-ekét. 1842-ben Pestre költöztette lakatosműhelyét. Társult Röck Istvánnal, valamint bérelte a Schlick-féle ferencvárosi vasöntödét, míg üzemét lassanként mezőgazdasági gépgyárrá fejlesztette. 1854-ben megvette a Schlick-gyárat, és ekkor már 80-90 munkás dolgozott üzemében. 1855-ban Vidats Pest város tanácsától gyárnoki engedélyt nyert, üzletmenetére oly mértékű felfutás volt jellemző, hogy 1850-ben 600, 1855-ben több mint 3500, 1857-ben pedig már 6000 db ekét értékesített. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page