Normál kép: 157-168_pix_oldal_3_kep_0001.jpg   Méret: 770x577 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 157-168_pix_oldal_3_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1731x1297 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Képek Japánból : Jeddo

Ismertető szöveg: "Japán a legutóbbi időkig ismeretlen volt az európaiak előtt, még a hollandok is, a nekik nyitott kikötőkből legfölebb egy mérföldnyire hatottak befelé a partokon. Legújabban azonban lord Elgin a fővárosban Jeddoban fölkereste a császárt s ott kereskedelmi szerződést eszközölt ki, mellynélfogva az európaiaknak Jeddoban még a lakás is meg van engedve. Jeddo Japánország Musasi tartományában fekszik, kiterjedése 20 angol mérföld s 1 millió lakossal bir. A világ legszebb városai közé tartozik, páratlan kiességü vidékével (lásd a rajzot), széles, világos utczái legtöbbnyire derékszögben metszik egymást. A vár a város közepén, egy halmon fekszik. Sánczok, árkok veszik körül s 12 angol mérföldnél nagyobb kiterjedéssel bir. Három, fal által elválasztott részből áll. Az elsőben a csá­szár férfirokonai, a másodikban az ország hűbéres fejedelmei, kik minden évben hat hónapot Jeddoban tartoznak tölteni, a harmadik, vagyis legbel­sőbb osztályban maga a császár lakik, kit előbb Kubo, most pedig Tycoon néven neveznek. A téjdelmek és nemesek palotái igen terjedelmesek s néhol 120 láb szélességű utczákat is képeznek, mellyek a legjobb karban tartatnak fenn. A birtokosok magánlakát fákkal, virágokkal beültetett udvar veszi körül, mellynek négy oldalát a szolgaszemélyzet laka, az istállók s egyéb gazdasági épületek képezik. Az udvarba vezető kapu igen csinos tömöralaku fafaragvány, bevonva a legfinomabb fénymázzal. " Forrás (Vasárnapi Ujság 6. évf. 14. sz. (1859. április 3.))Japán erdői kilenc ökorégiót alkotnak, amelyek tükrözik a szigetek éghajlatát és domborzatát. Délről észak felé utazva Rjúkjú- és Bonin-szigetek nedves trópusi és szubtrópusi erdeivel találkozunk először. A fő szigetek mérsékelt éghajlatú területein mérsékelt égövi lombhullató- és vegyes erdőket láthatunk, a hideg északi régióban pedig fenyveseket. Az ötvenes és hatvanas évek gyors iparosítása közben elhanyagolták a környezet védelmét. Azóta viszont nagy erőfeszítéseket tesznek az élhető környezet fenntartásáért. Sikereket is értek el. Jelenleg legfontosabbnak a következőket tartják: a városi légszennyezés csökkentése, a szennyvíz-kezelés, a vizek túlságos feldúsulása tápanyagokkal ("algásodás"), a vegyszerek kezelése. Japán élenjáró ország az új, környezetbarát technológiák fejlesztésében. Ezeknek mára a gazdasági jelentősége is nagy, exportálható árut jelentenek. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page