Normál kép: 145-156_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x969 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 145-156_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1119x1408 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: I. Sándor János, Moldva-Oláhország első választott fejedelme

Ismertető szöveg: "Midőn a keleti háború alkalmával az oroszok visszahúzódtak, Kuza Sándor katonai szolgálatba lépett s később Vogorides Miklós kaimakám hadsegéde lett 8 ekkor a dsidás csapathoz lépett át, mint őrnagy. 1857-ben tagja volt az ad hoc divánnak és a Moldva s Oláhország egyesítését követelő párthoz tartozott. 1858-iki okt. hóban Ghika tábornok mellé rendelték helyettesnek. Midőn pedig Vogorides, a szultáni fermán szerint, a moldvai kaimakámságot letette s minden miniszter leköszönt, Kuza Sándor ezredes a hadügyminiszter helyetteséül lön kinevezve. E hivatalát ugy vi­selte, hogy mind a kormány elismerését, mind a tisztikar és kato­naság szeretetét kiérdemelte s népszerűsége annyira növekedett, hogy 1859-iki január 17-én Jasszyban Moldvaország herczegének választották s miután az alkotmányra megesküdött, a nép és ha­tóságok hódoltak neki. Január 24-én pedig Oláhország is fejedel­mének választotta és most már a Dunafejedelemségek egysége, ámbár ezt a párisi konferenczia elvetette, tényleg létrejött s szük­ségessé tette egy második konferenczia egybehivását, melly e tárgy felett végleg határozzon." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 13. sz. (1859. márczius 27.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page