Normál kép: 097-108_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 610x1470 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Újlaki Miklós sirköve és pecsétje

Ismertető szöveg: A sírkövek, sarcophagok s a természetüknél fogva tartósabb lenmaradásra számított mindennemű siremlékek eleitől fogva a legbecsesebb történetírási segédforrások közé vannak sorozva, mint a mellyek felirataikkal s évszámaikkal az illető kor esemé­nyeire, s szellemére, alkatukkal, 8 készületük mivoltával pedig annak külső miveltségére nézve a legbiztosabb adatokat szolgáltat­ják. Két illy érdekes síremlék rajzát kívánjuk ezúttal az olvasónak bemutatni, mellyek eredetije Szerémvármegyében az illoki (újlaki) minorita rendű szerzetesek templomában találtatik. E két vörös márvány dombormű elseje Újlaki Miklóst, a második, fiát a büszke Lörinczet, az utolsó Újlakit, ábrázolja. Újlaki Miklót, a Hédervári Kont családból eredt macsói bán, Újlaki László fia, szintén macsói bán, erdélyi vajda és bosznyák király, ifjúságát Zsigmond udvarában töltötte s vitézségének már ekkor több rendbeli bizonyságát adta. Később Ulászló által Hunyady János mellé erdélyi vajdává neveztetvén, ennek oldalánál harczolt s az 1442-ki vaskapui fényes győzelemben sem kevés része volt. Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 9. sz. (1859. február 27.))Az Újlaki család életében végig fontos szerepet játszott különösen két szerzetesrend, a ferences rend és a magyar alapítású pálos rend. Újlakon a 13. század óta működött ferences kolostor, aminek a család akkor lett patrónusa, amikor Kont Miklós, a család őse birtokcserével megszerezte a várat Nagy Lajos idején. Különösen elmélyültek a kapcsolatok Újlaki Miklós idején. Ekkor zajlott a ferencesek reformja, és tört előre a szigúbb obszervánsok ága a minoritákkal szemben. A magyar főurak főleg az obszervánsokat - magyar nevükön cseri barátokat - támogatták, a másik jelentős patrónus Hunyadi János volt, mindketten két-két kolostort alapítottak. 1445 táján vagy nem sokkal korábban alapította a palotai obszerváns kolostort Szűz Mária tiszteletére. 1452 tavaszán már állhatott az épület, mert ekkor kért búcsúengedélyt a rendház számára. 1456-ban itt tartották az obszervánsok generális káptalanjukat. 1522-ben itt öltözött be a rend ruhájába Tomori Pál a későbbi kalocsai érsek. A palotai kolostoralapítás összhangban állhat Újlaki azon 1440-es évekbeli törekvésével, hogy a Dunántúlon önálló fejedelemséget alakítson ki Palota központtal. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page