Normál kép: 529-540_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 750x967 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gyöngyösi István

Ismertető szöveg: "A tizenhetedik század ezen ünnepelt költője született 1620-ban, aug. 5-kén, jó módú nemes családból. Iskolái végeztével, kamarási minőségben, akkori füleki kapitány, a hírneves Wesselényi Ferencz ud­varába került, s annak igen bizodalmas embere lett. Egy időre félbehagyott költői pályájának kezdete a Murányi Venus"-hoz irt előszavából kivehetöleg kora ifjúságára esik ugyan, azonban a fenmaradtak közöl legelső csak a ..Murányi Yénus- ismeretes, melly­nek éneklésére s fűzfára függesztett hegedője viszont fölvételére hős urának Murányvár lelkes asszonyá­val történt hires kalandja lelkesítette, s mellyért Szécsi Marian köl­tőt Babaluska gömörmegyei faluval ajándékozta meg. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,5. évf. 45. sz. (1858. november 7.))Jómódú katolikus nemesi családból származott, gondos nevelésben és tudományos képzésben részesült. Szülei korán meghaltak, így magára maradva kénytelen volt gondoskodni saját megélhetéséről.1653. január 4-én a rozsnyói tisztújítás alkalmával Gömör vármegye táblabírájának nevezték ki, 1658-ban pedig a füleki helyőrségnél lett segédbíró, id. gróf Koháry István főkapitánysága alatt. Ezen állásával nem volt megelégedve, fennmaradt levelében szűkös anyagi helyzetéről panaszkodik, s urától egy kis búzát kér segítség fejében.1659-ben már nős volt - házasságkötésének pontos időpontja nem ismert - mert ekkor Gömör megye jegyzőkönyvében nemes Békényi Zsófia mint felesége van megemlítve. Első házassága nem volt különösebben szerencsés. Négy gyermeke született, ezek közül Gábor később királyi tanácsos és a szepesi kamara titkára lett. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page