Normál kép: 025-036_pix_oldal_2_kep_0002.jpg   Méret: 628x1169 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Illésházy Mátyás sírköve

Ismertető szöveg: "A szentély előtti talajba helyezve fekszik az 1510 elhunyt Illyésházy Má­tyás gyulafejérvári prépost vörös márvány sírköve. Rajta a dom­bormű az alatta nyugvót régi szabású teljes papi diszöltönyben fekve és kezében kelyhet tartva ábrázolja, a következő felírással : Anno Dom. 1510. 20-ma mensis Augusti, hic sepultus est Reverendus Dominus Mathias Ilyes de Ilyeshaza, olim prepositus et canonicus in ecclesia Catedrali Sancti Michaelis arch. in Albagula Transilvaniae. Eius anima deo vivát. A hajó oldalfalán áll az utolsó Illyésházy ravatala; közönséges antik idomú hamuszínű márvány emlék, az obligát hamvveder és nemtövei; legfelebb is csinosnak mondható, de minden magasabb művészi és monumentális becset nélkülöz. Illyésházy István, hires nemének végsarjadéka, az utolsó valódi magyar föur, e mellett tu­ dós (a bölcsészet és jog tudora, kiről Vay monda, hogy annyi esze van, a mennyi még egy kis urnák is sok volna) és vitéz, államférfi és szabadelvű ellenzéki szónok, arístocrata és népbarát; ki a ma­ gyar akadémiát megalapítani segité és a nemzeti múzeumnak 25 ezer kötetre menő könyv- és kézirattárát ajándékozá, méltóbb siriratot érdemlett volna, mint azon Ízetlen egy pár magyar vers, melly ravatalát diszteleniti, s diszesebb művészi emléket, mint mi­ nőt a pénzes bécsi vagy pesti háziúr emeltet magának. " Forrás (Vasárnapi Ujság 5. évf. 3. sz. (1858. január 17.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page