Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg   Méret: 770x644 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_16_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1628x1361 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Pusztaszeri romok 1861-ben.

Ismertető szöveg: "Pusztaszer Csongrádmegyének északnyugoti szélén, Pestmegye nyugoti határán fekszik.
...
A Szeri helységnek most már semmi nyoma vagy maradványa sem észlelhető, csak gyanitani lehet, hogy az apátság közelében létező emelkedettebb részen volt valaha. Ezen apátság templomának előfala máig is fennáll, - egész keritvényének s a többi épületnek, mint árkolata mutatja, földszin alatt is mintegy fél ölnyi mélyből még alapja is fölszedetett s az urodalmi tisztség értesitése szerint, anyagai a közelében fennálló gazdasági épületekhez feihasználtattak. - Ezen rom, a pusztaszeri száraz földnek épen észak keleti csucsán, a Tisza tulpartján levő Mindszent helységnek mint egy átellenében, a már emlitett régi áradások által képezett lapály közvetlen partján áll, hol e part, a lapály mély földszine fölött mintegy harmadfél ölnyi magasságot mutat. - Az apátság épülete hosszában dült a réti lapály felé; a felszedett alap begyepesedett árkainak világos nyomaihoz képest, a külső keritvény hossza 24, szélessége 16 ölnyi; ebben állott a templom, melynek hossza 12, szélessége 8 ölnyi volt; a most fennálló falmaradvány, - mint a rajta levő főajtó helye mutatja, - a templom bejáró részét képezte, régi szokás szerint nyugat felé szolgálva, a szentély keletnek hagyatván, s nemcsak e fönnmaradt fal gyanittatja, hanem Pusztaszernek 1788-ik évről fönlevő eredeti térképe, melyen a pusztatemplom kicsinyded rajza áll, bizonyitja, mikép a torony a szentély fölött, a templom benső végén állott. A mostani falmaradvány és a templom bejárója épen négy ölnyi távolságban esik a felszedett falkeritvény árkától. - Az apátság épülete a templom hosszában balfelől a keritvényben állott, s hossza 12, szélessége 6 ölnyinek mutatkozik. - Azon part oldal, mely fölött e rom áll, jelenben omladozik s földszinen alul félölnyi mélyben, épületomladék alatt, arasznyi vastag sürü hamuréteg látszik, mely a tüz általi pusztulásnak kétségtelen nyoma. A fönnálló fal körül sok tégladarab, s a kipusztult ajtó mellékein kiálló ép téglák mutatják az épitkezési anyagot, mely terméskő és veres tégla; e téglák hossza 13, szélessége 8, vastagsága 2 ½, hüvelyknyi, mostaniaktól tehát egész alakzatban elütnek. E tiszteletre méltó épületmaradvány, ha fentartási költséget nem is, de bizonyára nagyobb kiméletet érdemlett volna. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page