Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg   Méret: 770x376 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2761x1350 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A homonnai kastély.

Ismertető szöveg: "Zemplénmegyének legregényesebb s legszebb völgyében a Laborcz folyó mellett fekszik Homonna mezőváros...
Maga a város a fél mérföldnyi széles völgynek egyik keskenyebb részén keresztbe fekszik, s az igen tágas főutczája északtól délnek épülve, közepén egy sétatérrel bir, ezen utcza északi végén egy tágas tér megett emelkedik a homonnai régi várkastély, melynek rajzát itt látjuk, s melynek ablakaiból végig tekinthet a szem a tágas utczán, s beláthatja szép vidékét félkör alakjában, közvetlenül átellenben egy oly hármas csucsu hegyet láttatva, mely mintha mintául szolgált volna az ország czimerében levő hármas hegynek, mindjárt mellette a jeszenői várat, azután a barkói hegynyilást, melyen a Laborcz vize Nagy Mihály sik vidéke felé tovafoly, s mely szép hegynyilást mi a tót Dardanelláknak, az alsóvidékiek pedig a tót s orosz krajnya kapujának nevez, s melynek jobb oldalában a barkói várrom látható. - Balra az emlitett szép hegy lánczolat, a Viherlet hegycsucscsal, a völgyön Hazsina, N. Kemencze és Módra helységekkel, özvegy gróf Andrásyné n.-kemenczei nyári kastélyával, s a szalagformában kanyargó Laborczczal.

Képünkön azonban csak a kastély látható, melynél első tekintetre mindenkinek feltünik a kétféle fedél, mint jelképe a megosztozott családok véleménykülönbségének. Azon része ugyanis, mely váralaku, gróf Csáky Antal birtokában, s a franczia fedéllel ellátott része a gróf Vandernáth nemzetség több tagja birtokában van, s bár jelenleg azt a birtokosok egyike sem lakja rendesen, mindazáltal a legjobban van minden részeiben fentartva.
...
A hatalmas homonnai gr. Drugeth nemzetség 1691-ben kihalván, a nőág Leopold királytól a homonnai uradalmat adománykép nyerte, az utolsó Drugethnek egyetlen leánya egy gr. Zichyhez, ennek ismét két leánya egyike gróf Csáky-hoz, másika gróf Vandernáth akkori németalföldi követhez menvén férjhez, akkoron valamint a homonnai uradalom, ugy a kastély is kétfelé osztatott.
Ezen kastélyhoz tartozik két kert, melyek egyike a kastély közvetlen közelében fekszik s bemenete e képen jobbra látható. Egy teljes épségben és diszben fentartott franczia kert ez, sok nyirott, szabályos fasorokkal, fedett menetekkel, egy természetes nyári szinházzal, csupa természetes, azzá idomitott gyertyánfákból, hol a szinpad, a szinfalak s a páholyok mind külön alakulvák, egy 30 lépésnyi átmérőjü gömbölyü termet képező részlettel, melynek ágai fenn öszveérnek, továbbá szép facsoportokkal, és egyes fákkal, melyek közt egy óriási, s pár száz éves krinolinalaku thuja tünik ki, körülete 36 lépésnyi." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page