Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg   Méret: 770x659 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_16_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 3214x2750 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az első olasz parlament megnyitása. (Turinban, február 18-án 1861.)

Ismertető szöveg: Az épület, melynek ülési termét rajzunk hozza, Palazzo Carignano nevet visel, s ezelőtt a királyiház mellékágainak szolgált lakásul. 1861-ben e palota kijavitására és belső elrendezésére 1 millió frank fordittatott, s ezáltal az ülésterem oly diszes alakot nyert, mely az olasz nemzet gazdagságához s művészi kifejlődöttségéhez egészen méltó.
A terem alakja félkört képez, oldalt kettőssoru páholyokkal, mik közől az alsóban külön helyek vannak fentartva a külföldi diplomatia, s az előkelő vendégek számára; ezen utóbbi helyre csak jegyekkel ellátva lehet belépni: ellenben a felső páholyok mindenkinek nyitva állnak, s csak arra van vigyázat, hogy a tolongás ne legyen nagy; ha a karzatok megtelnek, a nemzetőrök többé senkit sem eresztenek fel a lépcsőkön, mindaddig, mig a hallgatók közől valaki el nem hagyja helyét, s akkor mást bocsátanak be, a ki legelőször jelentkezett. A gyorsirók számára külön hely van szánva, jobbról és balról a szószék mellett.
Rajzunk az ünnepélyes megnyitási jelenetet ábrázolja, a midőn Viktor Emánuel király, a ház leirhatlan lelkesedése között, a trónbeszédet felolvasá. E napra azon helyen, a hol az elnöki tribune szokott állni, két lépcsőnyi magas emelvény állittatott; a falat vörös bársonymenyezet ékesité, a leggazdagabb aranyrojtozatokkal. A király ülve olvasá fel beszédét, s mellette jobbról balról udvarnépe, többnyire katonák foglalák el a földszintet. Az a szemüveges kerek képü államférfi, a király balján, Cavour gróf, a ki mint diplomata, Olaszország egyesitése által a történetekben halhatatlan nevet vivott ki magának. Természetes, hogy a rajzunkban látható kis alakoknál az arcz hasonlatosságát ne keressük. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. 14. sz.)A Bécsi kongresszus és a restaurációt követően Piemont kezére került Genova és egész Liguria (Genovai Köztársaság), és elindult az a folyamat, amely alig több, mint ötven év alatt az olasz egység kialakulásához vezet. Torino az olasz egyesítés egyik élharcosává vált: 1861-ben itt választotta a parlament II. Viktor Emánuelt Olaszország királyává. Az egyesült olasz állam fővárosa Torino lett 1861-től 1865-ig, míg Firenzébe nem helyezték át. (Forrás: Wikipédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Torino)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page