Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg   Méret: 770x882 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_12_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1427x1635 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Somssich Pál

Ismertető szöveg: Magyarország kitünőbb államférfiainak egyike Somssich Pál, a somogymegyei birtokos, a magyar közélet egyik régi, edzett bajnoka. Az 1848. előtti magyar közigazgatásban tényleges résztvevén, nevét az ország és megyék termeinek küzdelmeiből is régen ismerjük. Egyik zászlóvivője volt ő is a hajdani konservativ pártnak, mely az igaz, hogy népszerűséggel az országban nem birt, de, ha igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy midőn minden elveszettnek látszott, épen e pártnak tagjai tartottak meg kebleikben legtöbb hitet és reményt, s - talán mert helyzetök másokénál kedvezőbb vala - ők fejtettek ki legnagyobb erélyt, tevékenységet, tapintatot hazánk ős jogainak visszaszerzése körül. Nem akarunk most e férfiak vak bámulóinak sorába állani, kiket hajdanában vajmi ritkán éljeneztünk meg, de arról meg van már ma győződve mindenki, hogy a konservativ pártot az 1849. évi események következményei épen oly fájdalmasan lepték meg, mint a szabadelvü párt bármely hazafias érzelmü tagját.
Somssich Pál egyike volt az elsőknek, ki a dolgok szomoru uj alakulása idején, az ősi jog és törvény érdekében szót emelt s könyvet irt: "Magyarország és királyának törvényes jogáról", mely ugyan falra hányt borsó vala, de melynek czélját, igazságát már mai napig is fényesen igazolá az idő. Ő volt az, ki a lefolyt évtizedben, a hol szerét tehette és czélszerünek látta, fölhasznált minden alkalmat, hogy a nemzet eltapodott, törvényes igazainak az elhatározó körökben s Európa szine előtt érvényt, elismerést szerezzen s örömmel emlékezünk számos bátor és határozott czikkeire, melyek ez irányban és szellemben a külföld és Bécs hirlapjaiban napvilágot láttak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. március 31.)Somssich Pál (Sárd, 1811. jan. 13. - Bp., 1888. márc. 5.): politikus, publicista. ~ Miklós fia. Jogi tanulmányok után Somogy vm. jegyzője és 1834 - 44-ben ogy.-i követe. Ezután helytartótanácsos, 1847 - 48-ban Baranya vm. követe. Dessewffy Aurél, majd Széchenyi híveként a "fontolva haladó" konzervatív irányt képviselte. 1848-ban visszavonult, az abszolutizmus idején viszont konzervatív részről az ország önállósága mellett foglalt állást és Deákhoz közeledett. Több országos és Somogy vm.-i vállalkozásban (biztosító, vízszabályozás stb.) vitt vezető szerepet. Az 1861-i és 1865-i ogy.-en Deák politikája mellett lépett fel. 1867 után a képviselőház alelnöke, majd 1869-től 1872-ig elnöke, a fúzió egyik előmozdítója. Utóbb azonban Tisza politikája ellen fordult Apponyi Albert pártjának tagjaként. - F. m. Magyarországnak és királyának törvényes joga (Bécs, 1850); Az 1869 - 72. országgyűlés képviselőházának működése (Pest, 1872).
(Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990, https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC13280/14017.htm)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page