Normál kép: 1855_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1091 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1855_pix_Oldal_06_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1829x2591 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: Attila.
A nagy világhódító, a nagy hún király arczképét nyujtjuk olvasóinknak, ki ezernégyszáz évvel ezelőtt élt a Duna és Tisza partjain, kihez olly örömest köti a néphit mai napig is a magyarok ősi hagyományait, s kinek emlékét ujra fölelevenité köztünk egy franczia történetiró remek munkája, melynek magyar kiadását minap jelentettük.
Csodálkozva fogja nézni képünket, ki e munkát s benne Attila rajzát olvasta. Mert vajjon ki ismerne e képre midőn Thierry munkájában (Szabó Károly fordítása szerint) ezeket olvassuk:
A történetirat Attiláról olly képet hagyott reánk, melly után ezen hires barbárt igen pontosan elénk állithatjuk. "Alacsony termetü, széles vállu, nagy fejü , apró mély szemü, ritka szakállu, lapult orru s arczszine szinte fekete volt. - Természete szerént hátravetett feje nyugtalanul s kiváncsian körülhordott tekintete , tartásának némi daczos és parancsoló kifejezést adott."
"E volt a férfiu, mondja Jornandes, kit örömest idézünk, mert gyermetegen visszaadja a góth nemzeteknél fönmaradt benyomásokat, e volt a férfiú, kire a végzet bélyegét ütötte, ki a népek rettentésére s a világ renditésére született." Ha valami fölingerelte, arcza elkomorult, szemei szikráztak; a legelszántabbak nem mertek haragja kitörésével daczolni. Szavait sőt tetteit is bizonyos hatásra számitott nyomatékosság bélyegezte; fenyegetni csak rettentő kifejezésekben szokott; ha dult inkább azért dult, hogy romboljon, mint hogy raboljon; ha ölt csak azért ölt, hogy ezer meg ezer temetetlen hallottat hagyjon az élőknek látmányul. E mellett azokhoz, kik tudtak hódolni, nyájasnak, kérelemmel engesztelhetőnek, szolgái iránt nagylelkünek s alattvalóival szemben feddhetetlen birónak mutatkozott, Öltözete egyszerü, de nagyon tiszta, élelme hus volt füszer nélkül s ezt fatálon hordták elé, általában szerény és mértékletes életmódja ellentétben állt a fényüzéssel, melylyet magakörül kifejtve látni szeretett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. február 11.)Attila az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme. Az időszámításunk szerint 406 körül született Mundzsuk fiaként, aki a magyar mondákban Bendegúz néven szerepel. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt.
Mind a Kelet-, mind a Nyugatrómai Birodalom rettegett ellenfele volt. A Balkáni térséget kétszer is megszállta, s a második elfoglalásnál magát Konstantinápolyt is körülzárta. Nyugaton egészen Orléans-ig menetelt. A fővárosából, Ravennából űzte el III. Valentinianus nyugatrómai császárt 452-ben. Bár a birodalma vele elenyészett és maga után szinte semmit nem hagyott, Európa történelmének legendás alakjává vált.
Leginkább Nyugat-Európában a vad barbárság szimbóluma lett, míg egyes történetírók nagy és nemes uralkodóként említik. Három viking sagában is fontos szerepet játszik. ... (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page