Normál kép: 1854_pix_Oldal_39_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1030 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 1854_pix_Oldal_39_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1682x2249 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Napoleon herceg

Ismertető szöveg: Mi nem vagyunk senki cserkeszei, hanem szabad lakói a hegyeknek, mint a sas, melly tetszése szerint választja a bér­czen lakását. Ti megirigyeltétek azon földet, melly nekünk életet ad, s bár országtok, mint annyiszor büszkén említi­tek százszor nagyobb a miénknél, nem hagytok nekünk békét itt e parányi földön sem. De nem jöttem hozzád panasz­kodni sem koldulni; azért jöttem, hogy tudtodra adjam azon embertelenséget, melly velünk elkövettetik, még pedig bizo­nyosan tudtotokon kivül. . . Tudd meg tehát, hogy Kaukázus népeit isten csapásai érték, a föld semmit sem termett, s az ég semmi áldást sem hozott számukra. A kiáradt folyók magukkal ragadák még nyájainkat is. A mink ezen felül maradt, katonái­tok dúlták fel, s a békés.cserkesz, ki éhségétől űzetve, öltönyein sőt fegyverein eledelt cserélni a hegyekről alá jön, katonáitok puskatüze által fogadtatik. A tengeri városok piaczaira nem bocsáttatunk többé. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 41. sz. (1854. deczember 10.))Bonaparte Napóleon francia tábornok, hadvezér, politikus. 1799-1804-ig Első Konzul, 1804-1814/15-ig I. Napóleon néven a franciák császára, az európai történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. A világtörténelemben a leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés máig élő ikonja. Eszméje Nagy Sándorét váltotta, aki Napóleon után a leghíresebb hadvezér még ma is a világon. Emellé mind a mai napig a leghíresebb francia, ugyanakkor leghíresebb korzikai is. A pápával kötött konkordátuma, valamint közigazgatási, katonai, oktatási és jogi reformjai döntő hatást gyakoroltak a francia társadalom fejlődésére. Seregei alig több mint egy évtized alatt majdnem minden európai ország ellen harcoltak, gyakran egyidejűleg, és Franciaország uralma alá vonták a kontinentális Európa nagy részét, hódítás vagy szövetség által. Sikereinek sorát a katasztrofális oroszországi invázió törte meg. Az ezt követő lipcsei vereség után 1814-ben a szövetséges hadseregek betörtek Franciaország területére, lemondásra kényszerítve Napóleont. Elba szigetére száműzték, de a következő évben visszatért, és száz napra újra magához ragadta a hatalmat. 1815. június 18-án a waterlooi csatában végső vereséget szenvedett. Hogy soha ne térhessen vissza, a nagyhatalmak az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona-szigetre száműzték, ahol 1821-ben bekövetkezett haláláig brit felügyelet alatt élt. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page