Normál kép: 1900bb_Page_378_d.jpg   Méret: 771x1445 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Küry Klára
Szan-Toy (Küry Klára) mint as amazon-testörség kapitánya.

Ismertető szöveg: (Jászkisér, 1870. márc. 27.-Bp., 1935. ápr. 27.): operettprimadonna. Eleinte csak kedvtelésből tanult énekelni és műkedvelő előadásokon lépett fel (pl. 1889-ben a Vigadóban). 1890-ben Ditrói Mór próbafellépésre hívta Kolozsvárra, ahol ekkor még a család kívánságára Hajnal Klára néven szerepelt. (Édesapja, Küry Oszkár, neves ügyvéd volt.) Sikeres fellépte után - Luise szerepében Varney: Tiszturak a zárdában c. operettben - Ditrói Mór leszerződtette, tovább taníttatta. Csakhamar a vidék legjobb szubrettje lett belőle. A már országos hírű primadonnára Rákosi Jenő hívta fel Evva Lajos figyelmét, aki 1892-ben, sikeres próbafellépés után leszerződtette a Népszínházhoz Denise szerepére (Hervé: Nebántsvirág). A könnyed, "aranyos", "mosolygós" operettekben nem volt párja, de a műfaj klasszikus darabjaiban nem volt otthon. Az ig. az ő sikereire szervezte a színház műsorát. Nem kimondottan "primadonna alkata" (közepes termet, telt alak) ellenére a századfordulón benne látták a szépségideált. 1900-ig sikere töretlen volt. Akkor azonban a feltűnő új csillaggal, Fedák Sárival kellett osztoznia a babérokon. Ezért 1902 tavaszán külföldi vendégjátékra ment: Bécsben a Carl Theaterben, majd Prágában lépett fel. Visszatérte után népszínmű-szerepeket kezdett játszani. Belső intrikák miatt 1904 elején megvált a Népszínháztól, s aztán már csak szerepekre szerződött a Vígszínházhoz, a Király és a Magyar Színházhoz. A színpadon csak a darabnak élt. Egyszerű, választékos, a hangulatokat mélyen érző, tűzzel, szenvedéllyel játszó művész volt. 1915-ben lépett fel utoljára. Sokáig méltatlanul megfeledkeztek róla. (Forrás: https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz13/818.html)A Kossuth Lajos-utcza egyik új palotájának a kapujában egy idő óta sűrűn tolong naphosz-szat a főváros közönsége. Kossak József udvari fényképész legújabb kép-csoportozatát nézik ott nagy érdeklődéssel: a "Szan- Toy" czímű khinai tárgyú énekes daljáték személyesítőinek művészi kivitelű képeit. A kitűnő angol zeneszerzőnek, Sidney Jones-nak ez a legújabb műve, melyet Londonban már több mint egy éve estéről-estére s hetenként egy-egy délutáni előadáson is zsúfolt házak előtt adtak elő, a budapesti Népszínházban is megtette hatását. Az angol operett nálunk már az első jubileumához, a huszonötödik előadáshoz közeledik s az érdeklődés iránta nemcsak nem lanyhul, hanem folyvást erősbödik. Annyi látni és hallani való van ebben a sajátságos színpadi termékben, a színház legkitűnőbb erői olyan általános tetszés mellett játszanak, énekelnek és tánczolnak benne, hogy mindenki látni óhajtja Szan-Toyt, a fiúnak kiadott khinai leányt, valamint többi, mindkét nembeli angol és khinai társait. A darab központja természetesen maga Szan-Toy, a kit Küry Klára ábrázol s minden este újabb sikert vív ki alakításával s ének- és táncz számaival, akár festői női ruhában jelenik meg, mint khinai leány, akár pedig csillogó-villogó katonaruhában, mint a császár amazon-testőrségének kaczkiás kapitánya. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page