Normál kép: 1900bb_Page_375_b.jpg   Méret: 770x1056 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_375_b_nagykep.jpg   Méret: 1000x1372 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Alföldi csikós.
Dr. Jenovay Dezső amateur fényképe.

Ismertető szöveg: Dr. Jenovay Dezső kun-félegyházi ügyvéd úr szíves volt átengedni lapunknak közlés végett Munkácsy Mihálynak egy 1892-ben hozzá intézett levelét, mely már csak azért is érdekkel bírhat a magyar műtörténelem szempontjából, mivel Munkácsynak a honfoglalást tárgyazó képe elkészítéséhez tett tanulmányaira vet világot. Mint tudjuk, Munkácsy azon időben hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, bejárta a magyar Alföldet egészen Szegedig. Ez alkalommal megfordult Kun-Félegyházán is, s ott ismerkedett meg Jenovayval, a ki aztán elkísérte tanúlmányútjában egészen Szegedig. Munkácsyn már akkor látszott a fáradtság; nem volt nyugalma, türelme és kitartása a megkezdett tanulmányhoz. Ezt látva Jenovay,- a ki ügyes műkedvelő fényképész, - azon ajánlatot tette a mesternek, hogy majd keres ő igazi magyar typusokat, azokat lefényképezi és a képeket elküldi Munkácsynak. Meg is tette s levelére, mellyel a képeket el-küldötte, Munkácsy a következő levélben válaszolt: Paris, 1892. Február 16. 53. Avenue de Villiers. Igen tisztelt uram! A fényképeket, melyek a magyar nép egy pár igazán jellemző typusát ábrázolják, hálás köszönettel vettem. A modellek jól vannak választva; de legyen szabad arra figyelmeztetnem, hogy nagyon retouschirozva vannak. Az én czélomra teljesen retouschiro-zatlan állapotban megfelelőbbek a fel vételek. De ez se baj! a typusok igen érdekesek, és habár nem épen abban a mozdulatban, de tanulmányozásra igen felhasználhatók. Bárcsak itt volna a vén csikós, az ő "Bársonyt lován! A costumere most már kevésbé lesz szükségem. Legmelegebb köszönetemet ismételve kérem, fogadja igen tisztelt uram, s hazafiúi kézszorításommal legszívélyesebb üdvözletemet. Munkácsy Mihály. A vén csikóssal, - kiről Munkácsy megjegyzi, hogy bárcsak itt volna a Bársony lován! - beszélt aztán Jenovay, s az öreg neki buzdult, hogy ha így van a dolog, majd beállít ő ahhoz a derék magyar úrhoz Parisba. Ezt meg is irta Jenovay Munkácsynak, de választ már nem kapott tőle. Munkácsy akkor már beteg volt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page