Normál kép: 1900bb_Page_043_b.jpg   Méret: 770x618 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 1900bb_Page_043_b_nagykep.jpg   Méret: 1715x1377 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A budai vigadó.

Ismertető szöveg: Régi óhajtása már a budaiaknak, hogy a főváros budai részén is legyen egy vigadó, hogy a társasélethez nekik is legyen meg a központjuk, a hol összejöveteleiket, mulatságaikat rendezhessék. Ennek létesítése azonban sok akadályba ütközvén, évekig elhúzódott, különösen pedig azért, mert e czélra alkalmas helyet megszerezni nem lehetett. Végre aztán a főváros 1894-ben megkapta a katonaságtól a nagy kiterjedésű kaszárnyákat. Ezek között azt a raktárépületet is a Fő-út, Korvin-tér és Iskola-utcza sarkán, a melyben a társzekerek állottak. Elhatározták, hogy a budai vigadót e katonai épület helyén építik fel, a melyhez 100,000 forintért még két telket szereztek, miután a főváros közgyűlése a budai vigadó építésére 620 ezer frtot megszavazott, 1897-ben nyilvános pályázatot irtak ki a vigadó terveire. E pályázaton az első dijat Árkai Aladár és Kalina Mór műépítészek nyerték el. Őket bízták meg az építéssel is. Az építést 1898 tavaszán kezdték meg és tavaly őszszel az épület, a mely 800 négyszögölet foglal el, már kész volt.
...
Január 30-ikán délelőtt vette át a budai Vigadó palotáját a főváros nevében Halmos János polgármester, este volt aztán az ünnepélyes megnyitás, jókedvű bállal, mely a Duna mindkét oldalának társaságát egybehozta a szép termekbe. A miniszterek közül ott voltak: báró Fejérváry Géza, Hegedűs Sándor, Darányi Ignácz, valamint Halmos polgármester és a közélet számos férfia és a hölgyek egész koszorúja. A bál háziasszonyai közül megjelentek gróf Andrássy Tivadarné, gróf Karácsonyi Jenőné, Hegedűs Sándorné, őrgróf Pallavicini Edéné, báró Gerliczy Ferenczné és Halmos Jánosné. Kevéssel tiz óra előtt érkezett meg a mulatság védnökének, Klotild főherczegnőnek a helyettese, gróf Kornis Miklósné udvarhölgy s ezután csakhamar megkezdődött a táncz. A figyelmes rendezőség a hölgyeket gyönyörű tánczrenddel lepte meg. Érczfedelű könyvecske ez, tábláján Buda képe s hátsó lapján a Jótékonyság domborművű alakja. Éjfélkor megkezdődött a bál alkalmából összegyűjtött műtárgyak kisorsolása. A felavató-ünnep jövedelme a budai szegények javára esett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 4.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page