Normál kép: 1900bb_Page_018_b.jpg   Méret: 650x550 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Elutazás a boszorkány-szombatra. (1659-iki rajz.)
Dr. Laufenauer Károly «Előadások az idegélet világából» czímű munkájából.

Ismertető szöveg: Az idegélet világából.
Rég jelent meg oly általános érdekű könyv, mint a "Természettudományi könyvkiadó-vállalat" legújabb kiadványa: "Előadások az idegélet világából", melyet dr. Laufenauer Károly, egyetemünk tudós tanára írt s a melyet részletenként a "Természettudományi Társulat" népszerű estélyein felolvasott volt.
Meggyőzőleg megvilágosít e könyv sok eddig rejtelmes tüneményt, a melyeket kivált a középkorban, sőt sokan még ma is hajlandók csodának tekinteni, boszorkányságnak, más effélének tulajdonítani s elénk tárja e jelenségek magyarázatát, bebizonyítván, hogy azok egyszerűen az idegek rendellenes működésének kifolyásai, vagyis egyszerűen idegbajok.
S ezen idegbajok, kivált a középkorban, járványszerűleg is jelentkeztek. ...
... Palingh Ábrahám 1659-ben Amsterdamban megjelent munkájában leírja és illusztrácziókkal is kiséri a boszorkányoknak, ezen görcsös kríziseit és inkább ez illusztrácziókból, mint a mesés leírásból, azonnal láthatjuk, hogy itt közönséges ideges görcsöket rajzoltak le; olyanokat, minőket mai nap is ismerünk és majd minden nap látunk.
Az ideges görcsök által kínzott szerencsétleneknél a középkorban az ördögűzéshez, exorcismushoz folyamodtak, a melyről számos régi kép maradt fenn.
S ezt az "ördögűzést" - mondja Laufenauer, - mi is gyakoroljuk, azon erős szuggesztiók segítségével, melyekkel a betegekre, akár ébren, akár alvó állapotban hatunk. Akkor, a korszellemnek megfelelőleg, a szentelt víz volt az orvosság, s papért küldtek: ma orvost hivatunk s a patikába küldünk. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 14.)Laufenauer Károly (1848-1901) orvos, elme- és ideggyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page