Normál kép: 1899_Oldal_191_b.jpg   Méret: 770x621 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_191_b_nagykep.jpg   Méret: 1115x900 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Orániai terem a hágai királyi nyárilakban, a hol a béke-konferencziát tartják

Ismertető szöveg: "Folyó hó 18-ikan ült össze Hollandia fővárosában, Hágában, a II. Miklós orosz czár javaslatára összehívott békekonferenczia. Az alig néhány hónapja megkoronázott, ifjúi szépségében viruló Vilma királynő országában fogják az összes hatalmak képviselői meghányni-vetni azt az életbe vágó kérdést, hogy mikép lehetne megkönnyíteni a fegyverkezés folyton növekedő terheit, melyek a mivelődés, a közjóllét haladásának legnagyobb akadályai. Az ifjú hollandi királynő azzal viszonozta a tanácsban résztvevő hatalmak megtisztelő választását, hogy a tanácskozás czéljaira fölajánlotta a hágai gyönyörű erdőben fekvő királyi kastélyt, a melyben az odasereglő diplomaták és tudósok kedves, nyugalmas helyet találnak" [...] "A királyi palota, a melyet nyári tartózkodásra szoktak használni, két, egymással hid által összekötött tó közelében áll, - mint valami pompás tündérkastély" [...] "A vörös téglából épült, egy emeletes, kupolás épületbe, mely az igazi hollandi stílusnak szép példánya, kanyargós csigalépcső vezet föl. A környezet zöld színéből kedvesen emelkednek ki a kastély vörös falai, fehér diszítményeikkel. A vakolatlan, nyers tégla bámulatos sokáig maradt meg eredeti állapotában. Senki se hinné, a ki látja, hogy egyes apró javításokon kívül ma is ugyanabban az állapotában van meg, a hogy 1647-ben fölépítették a vitéz Frigyes Henrik herczeg számára, a spanyol hajóhadon nyert győzelme jutalmául. A béke-konferenezia az u. n. orániai teremben fog ülésezni, a mely oly nagy, hogy 200 ember fér el benne. Ez alkalomra zöld posztóval bevont padokat és pulpitusokat állítottak föl a teremben, külön asztalt a jegyzők, tolmácsok, stb. használatára és díszes emelvényt az elnökség részére. A terem falait híres hollandi festők művei díszítik, melyek között Rubensnek és tanítványainak művei a legnevezetesebbek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page