Normál kép: 1899_Oldal_179_a.jpg   Méret: 770x555 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_179_a_nagykep.jpg   Méret: 1784x1287 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Budavár ostroma 1849 május 21-én - A honvédek támadása a Teleki-ház alján levő lőrésre
Egykorú kőnyomat után

Ismertető szöveg: "Május 20-án éjfél előtt a magyar rohamoszlopok a legnagyobb csendben az előre megjelölt pontokon felállva, a támadás megkezdésére kiadandó jelre vártak. Ez pedig a Görgei által kiadott parancs szerint a következő volt: pontban 12 órakor, vagyis éjfélkor az ostromhad valamennyi leszerelő és réstörő ágyúi, továbbá a Szent-Gellérthegyen lévő 120 fontos bombaüteg egyszerre tüzelnek, utána pedig elhallgatnak, mire a támadás tüstént megkezdendő. A fővezér vezérkarával az éjszakát a Svábhegyen levő főhadiszállás oszlopos csarnokában virrasztva töltötte. Pontban 12 órakor eldördültek az imént felsorolt ütegek ágyúi s alig 20 perczre reá már fölhallatszott a hegyre a támadók és a várőrség erős puskatüzelése. Szürkületkor - fél négy óra tájban a Svábhegyről már puszta szemmel is látni lehetett a résen felnyomuló honvédek tömegét. Reggeli öt órakor Nagy Sándor tábornok egyik parancsőrtisztje a következő, irónnal, német nyelven írt jelentést hozta a fővezérnek: "Reggeli 5 órakor, május 21-én 1849. - Ha isten is úgy akarja - tartani fogjuk magunkat a várban, melynek egy részét, az ólak táját a zászlóalj hadtestemből már elfoglalva tartja. Honvédeim úgy küzdenek mint az oroszlánok. - Nagy Sándor, s. k. (kívül) - Tizenegy zászló van a várban." Ekkor vágtatva ment a parancs Görgeitől Aulichhoz, Kmettyhez és Leiningenhez, hogy kiki a maga szakaszát rögtön vegye be és kivált Leiningen emberei a lábtókon a bécsi kapu táján minden áron mászszák meg a falakat. Megtörtént - és 7 órakor reggel a háromszínű zászló ott lobogott a bevett várnak minden pontján... Hentzi tábornok a Szent György-téren két ha­ lálos lövéstől májon találva esett el, karddal kezé­ ben. Elfoglalt levéltárában megtaláltak egy neki szóló parancsot, melyben a császári fővezénylet azt rendeli, hogy "Pest városát kímélni kell." A magyar ostromhadnak 700 sebesültje és 368 halottja volt, Hentzinek pedig 625 halottja és sebesültje, magát is belé számítván. A vár­ őrség 4500 emberből és egy század könnyű lovasságból állott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page