Normál kép: 1899_Oldal_136_a.jpg   Méret: 770x560 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_136_a_nagykep.jpg   Méret: 1170x852 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az isaszegi honvédsír megkoszorúzása
Erdélyi fényképe után

Ismertető szöveg: "A szabadságharcz egyik legdicsőbb fegyverténye, az isaszegi csata ötvenedik évfordulójáról lapunk legutóbbi számában már megemlékeztünk, most két olyan ünnepélyről van alkalmunk hírt adni, a melyeket a jelen április hó 9-én és 11-én a hazafias ifjúság rendezett e fényes ütközetben elhullott hősök kegyeletes emlékezetére. Április 9-én a budapesti műegyetem lelkes ifjúsága vonult ki az isaszegi csatatérre s alkalmi énekekkel és beszédekkel ünnepelte az 50 év óta nyugvó honvédek vitézi érdemeit; április 11-én pedig a budapesti magyar kir. állami fel­ sőbb leányiskola növendékei rótták le ugyanott honleányi kegyeletük adóját." [...] "Az ünnepély lefolyását és a sír megkoszorúzását képekben is bemutatjuk olvasóinknak azon fényképi fölvételek után, melyek ott a helyszínén készültek. E képeken a szereplők egynéhánya is felismerhető, u. m. az emlékbeszédet tartó dr. Takáts György, a szavaló Blum Ella, s mögötte az alkalmi költemény irója: Szalay Károly, a növendékeket vezető egyik tanár, Szerémi Alajos és mások." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 16. sz. (1899. április 16.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page