Normál kép: 1898_Oldal_147_d.jpg   Méret: 770x572 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_147_d_nagykep.jpg   Méret: 1768x1315 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hazafias szini előadás a madridi királyi szinházban. - Tüntetés az előadás utolsó jelenete alkalmával.

Ismertető szöveg: Hazafias tüntetés a madridi királyi szinházban.
A múlt márczius hó 31-én lelkes tüntetés szinhelye volt Madrid első szinháza, hol ez alkalommal nem szinművet adtak elő, hanem hangverseny kiséretében négy hazafias élőképet mutattak be. Az előadás jövedelme a küszöbön levő háború czéljaira volt fölajánlva. A helyek árait szokatlanul fölemelték s mégis elkelt minden jegy. Sokan a fölemelt árakat önként még fölebb emelték felűlfizetésekkel. A régens királyné, ki már megelőzőleg a nemzeti gyűjtésnél egy millió frankot adományozott, most 50,000 frankkal váltotta meg a páholyár; a miniszterek egyenként 5-5000 frankot fizettek a kormány részére föntartott két páhplyért; Villamejor marquis pedig egy kerek millióreált (a mi pénzünk szerint mintegy 170,000 forintot) fizetett a páholyáért. Bornos grófné két zsöllye­székért 100,000 frankot fizetett. A különféle társulatok egyesületek, úgy szintén a lapszerkesztőségek többnyire 1000-1000 frankot fizettek egy ülőhelyért. A karzati helyek is igen nagy árakon keltek el.
A szinházat Madrid legelőkelőbb közönsége töltötte meg. A hölgyek kalapjaikat, az urak pedig gomblyukaikat piros-sárga nemzeti szinű szalagokkal ékesítették föl ez alkalomra. A királyi udvarból jelen volt a regens-királyné, az aszturiai herczegnő és Izabella infánsnő. Az alkalmi szavalatokkal és zenével élénkített előadást a közönség rendkivűli lelkesedéssel fogadta. Minden képet, sőt minden ismertebb szereplő művészt falrengető tapssal és éljenzéssel fogadtak.
Leghatásosabb volt az utolsó kép. A szinpad közepén egy hatalmas oszlop emelkedett lépcsőzettel környezett talapzaton. A talapzat párkányára egy nagy aranyozott oroszlán volt helyezve büszke, fenyegető állásban, mely ballábával Spanyolország czímerpajzsát fogta védőleg, jobb lábával pedig a spanyol nemzeti zászlót ölelte magához. Szemeiből vakító villamfény lövelt ki. Az oroszlán mögött fölmagasló oszlop három oldalából egy-egy hajóorr állott ki, ama "Pinta", "Niña" és "Santa Maria" nevű három hajónak a kisebbített mintái, a melyekkel Kolumbus nyugatra vitorlázott, hogy az Új-Világot Spanyolország számára fölfedezze. Az oszlop első oldalára illesztett hajóorr fölött "XII. és XIII. Alfonzo" fölirás volt olvasható. Az oszlop tetején egy hölgyalak Spanyolországot ábrázolta. Az oszlop lépcsőzetén a spanyol történelem legkiválóbb hősei állottak egy nagy csoportban, két oldalt pedig Spanyolország különböző vidékeinek lakosai sorakoztak jellemző népviseletekben.
Mikor a függöny felgördültével a hatásos kép elétűnt, a katonabandákkal is megerősített zenekar a népszerű "Cádiz" indulót zendítette rá, miközben a szinpad hátterén villamfényhen ez a fölirás villant elő: "Viva España!" (Éljen Spanyolország!). Egy szereplő művész a színpad előterére ugrott egy nemzeti zászlóval s azt többször mélyen meghajtotta a királyné előtt. Ez a jelenet leirhatatlan lelkesedést keltett. Az egész közönség fölugrált helyéről s szűnni nem akaró éljenzéssel fordúlt a királyné páholya felé, ki szintén fölállva s könnyezésig megindúltan fogadta a közönség rajongó hódolatát. Ezt a jelenetet képben is megörökítette Comba nevű spanyol festő, kinek e rajzát mi is bemutatjuk lapunk jelen számában. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 24.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page