Normál kép: 1898_Oldal_084_a.jpg   Méret: 770x492 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1898_Oldal_084_a_nagykep.jpg   Méret: 1665x1066 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Ecseg puszta kontyos kunyhója.
Herman Ottó «Ősfoglalkozások» czimű új könyvéből.

Ismertető szöveg: ...Herman Ottó tollából és számos rajzzal ékesítve "Ősfoglalkozások" czíme alatt most jelent meg, mint különben része a kiállítási főjelentésnek; de némelyekkel megpótolva, mint külön kiadvány is.
... A nagy Ecseg pusztát vallja hazájának, inkább birodalmának a számadó-gulyás, hol az ő és a csikósgazda kontyos kunyhója áll. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 6.)Az Ecseg-puszta és kontyos kunyhója.
... Az Ecseg-puszta közepe tájára érve, a mikor már a lakott pontok alkalmatosságai a szemhatár peremén állanak, vagy már tünedeznek, fölbukkan itt is, ott is egy-egy magas, hegyes nádalkotmány, mely a csúcsba végződő, sátorszerü nádkunyhótól, a minővel a halászati rész dobogóján ismerkedtünk meg, lényegesen különbözik, mert inkább magas kupolához hasonlit. És ez az Ecsegen dívó, több korczra kötött kontyos kunyhó; azért kontyos, mert csúcsa tekert szalma-, vagy szénakötéllel többszörösen, kontyszerüen van körülcsavarva s megerősitésül egy peczekkel keresztülütve.
A kontyos kunyhó ajtaja alacsony, ember melléig érő, úgy, hogy csak jól meghajolva juthatunk a belsőbe. Az ajtóval szemben áll a hombár vagy láda, körül-körül a többi ingóság; az ajtó mellett a csobány, az ivásra való nádsíppal, néha ékesen olmozott szívókával. A felső korcz peczkein a szalonnás iszák, az ajtó fölött a feles kolomp. Az alsó korczokban apró szerszám; kanál, kések és egyéb ipari termékek között három, valóban és leghatározottabban őskori maradvány, t. i. a "tőrök", - egyes szám, a többes "tőrökök" - mely "a ló csontéléből" készül, - t. i. a metacarpus függelékcsontja - a kanalas gém csőre felső kávájából készült kanál, az alsó kávából készült villa és erős növésü nádból való szintén villa, melynek ágai rendszerint tűzön vannak barnitva, vagyis megkeményitve.
A felső korcz fölött egy keresztrúd - a gángórúd - látható, melyen kötélen vagy lánczon a gángó függ alá, ennek fokaiba a bogrács akasztható be, még pedig följebb, lejebb, úgy, a mint a főzés menete kivánja; akad gángó, mely két félből állva, kereszttartók közbenjöttével meghosszabbitható, vagy megrövidithető. ... (Forrás: Herman Ottó: Az ősfoglalkozások)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page