Normál kép: 1898_Oldal_046_b.jpg   Méret: 585x674 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Luxer tábornok, a haditörvényszék elnöke.
A Dreyfus-féle pörök főszemélyei.

Ismertető szöveg: Már több ízben volt alkalmunk híreket és képeket is közölni arról a világra szóló izgalmas ügyről, mely a hazaárulás vádja miatt elitélt ós tiszti rangjától megfosztott Dreyfus személyéhez fűződik s melynek egyik legutóbbi eseménye Esterházy-Walsin gróf vád alá helyezése és egyhangúlag történt fölmentése volt.
Dreyfus három év óta sinlődik fogságban a délamerikai franczia fegyenez-gyarmathoz, Guyanához tartozó Ördög-szigeten. Gazdag családja és hozzátartozói mindent elkövettek s elkövetnek, hogy a szerintök méltatlanul szenvedő volt-kapitányt a terhére rótt hazaárulás vádja alól és szörnyű fogságából kiszabadítsák. Fáradhatatlan törekvéseikkel nem keltettek nagyobb figyelmet mindaddig, míg a franczia szenátus egyik alelnöke, az elszászi származású Scheurer-Kestner föl nem lépett s a fogoly Dreyfus ügyének újabb megvizsgálását nem sürgette. E tekintélyes szenátor sem tudta ugyan Dreyfus szabadon bocsátását és a szörnyű vád alól való fölmentését kieszközölni, de annyit mégis elért, hogy a Dreyfusnak tulajdonított bűn voltaképi tetteséül a homályos származású Esterházy-Walsin gróf őrnagy került gyanúba, a miért ez aztán hadi törvénvszék elé is állíttatott.
Két teljes napon át tartott az egész világon ideges érdeklődéssel kisért tárgyalás, a melyen Luxer tábornok elnökölt s a melynek végeztével az a szokatlan dolog történt, hogy a vád alól egyhangúlag fölmentett Esterházyval úgy az elnök, mint a szavazó hadbirák tüntetőleg kezet szorítottak, ezzel is bizonyitni kivánván, hogy Esterházyt teljesen ártatlan és kifogástalan bajtársuknak tekintik.
A fölmentő itélet azonban a közvéleménynek csak egy részét nyugtatta meg; a másik rész megbotránkozással fölháborodott miatta.
A világ minden nyelvű hirlapjaiban napról­napra tárgyalt sajnálatos ügy napirenden léte alkalmából időszerű, hogy e nagy fontosságú esemény főszereplői közül ezúttal bemutassuk Dreyfust, Scheurer-Kestner szenátort és a hadi törvényszék elnökét, Luxer tábornokot, ki fényes előmenetelű katonai pályáján Páris térparancsnokságáig emelkedett. Esterházy-Walsin arczképét már előbb közöltük. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 30.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page