Normál kép: 1895_Oldal_406_b.jpg   Méret: 770x492 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_406_b_nagykep.jpg   Méret: 1139x729 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A feldiszitett útvonal, a hol a király bevonúlt.
Képek Zágrábból. - Dunky fivérek fényképei.

Ismertető szöveg: A zágrábi királylátogatás.
Rég látott oly fényes napokat a horvátok fővárosa, mint a király látogatásakor f. é. október hó 14-16 napjain. A látogatást különösen ünneppé tette az a körülmény, hogy Horvátországnak két évtizednél hosszabb idő óta most nyilt először alkalma a koronás királyt hosszabb időre vendégéül fogadhatni és neki az országnak, főleg pedig magának Zágrábnak az utóbbi évtizedekben úgy anyagi, mint szellemi téren tett hatalmas haladását bemutatni. A királylátogatásnak politikai színe is volt, a mennyiben a királyt elkisérte csaknem az egész magyar kormány, s előlegesen az volt az általános várakozás, hogy ez ünnepnapok még bensőbbé fogják tenni az anyaország és társországai közötti viszonyt. Sajnos, ez a jogos várakozás nem teljesülhetett a zágrábi egyetemi fiatalság azon éretlen tüntetései következtében, a melyek egyfelől kinosan megzavarták a király ottléte alatt uralkodott ünnepies hangúlatot, másfelől a magyar korona országaiban, tehát Horvátországban is törvényesen használt magyar lobogó sulyos megsértésére vezettek és a szép napoknak különben kellemes emlékét a magyarok szivében épen ellenkezőre változtatták.
Lapunk a királylátogatás alkalmából nehány képet mutat be Zágrábról és Zágrábból, rövid visszapillantást vetve egyszersmind a város történeti múltjára. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page