Normál kép: 1895_Oldal_347_a.jpg   Méret: 712x1054 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az orleansi herczegné és gyermekei a törvényhozás termében.

Ismertető szöveg: ...Az orleansi herczegnéért, kinek kilencz éves fia javára Lajos Fülöp lemondott, Dupin és Grammont jöttek el, hogy őket a törvényhozás termébe magokkal vigyék. Követte őket Nemours herczeg is mint régens. A herczegnő kézen fogta a kis párisi grófot, mig a gyönge és beteges chartresi herczeget Ary Scheffer vitte köpenybe burkolva. A tömeg utat nyi­tott a kis csoportnak s elég rokonszenvesnek mutatta magát. Nehezen törve utat a tele folyo­sókon, az orleansi herczegné a tribün elé állt és magához szorította két gyermekét. Dupin beje­lentette Lajos Fülöp lemondását s kérte a regensség proklamálását. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 8.)...Február 24-én Lajos Fülöp kétségbeesetten próbálta megmenteni a júliusi monarchiát. Először Adolf Thiers-t, Guizot ellenfelét kívánta megbízni új kormány alakításával. Miután ő örült, hogy el tudott menekülni a fenyegető tömeg elől és nem vállalta el a megbízatást, a katonaságot vezető Thomas Robert Bugeaud tábornok pedig a felkelők mellé álló Nemzeti Gárda ellenében és katonáinak alacsony moráljának tudatában nem akart harcba bocsátkozni, az uralkodó lemondott a trónról kilenc éves unokája javára. Ez azonban már túl késő volt, a köztársaságiak ezt nem fogadták el. A tüntetők elfoglalták a királyi palotát, a király csak nagy nehézségek árán tudott elmenekülni. A palota bútorait kidobálták az ablakon, a trónt pedig elégették a főtéren.
A törvényhozás épületébe is behatoltak a tüntetők, ahol a köztársaság kikiáltását és ideiglenes kormány megalakítását követelték. ... (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page