Normál kép: 1895_Oldal_328_b.jpg   Méret: 770x568 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_328_b_nagykep.jpg   Méret: 1026x757 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A román-kori csoport egy része. A főbejárat.

Ismertető szöveg: A történelmi kiállítás palotái.
Az ezredévi orsz. kiállítás megnyitásától immár csak nyolcz hónap választ el bennünket. Ezen hátra levő idő rövidségéből magyarázható az a lázas munkásság, melyet a kiállítás tényezői mindez irányban kifejtenek.
A ki a nyári hónapok előtt látta utoljára a városligetet, nem fog reá ismerni a fölépült, vagy épülő félben levő pavillonok nagy száma miatt. Mindenfelé ezer meg ezer szorgalmas kéz dolgozik és fárad kora hajnaltól napestig. A sétáló nagy közönség kiváló érdeklődéssel szereti fölkeresni a kiállítási terület egyes pontjait, mégpedig olyan számmal, hogy a látogatók tömege itt-ott már-már hátráltatja is a munkásokat. Ez az oka, hogy az őszi évad befejeztéig el fog készülni az egész kiállítási területet befoglaló kerítés, melyen belül a munka, hatványozott buzgalommal és akadálytalanul fog folyhatni.
Legtöbb bámulója van a történelmi főcsoport palotáinak, melyek a Széchenyi-szigetet egészen ellepik. Ezen épület-csoport munkálatai haladtak a kiállítás területén legelőbbre. Ha meggondoljuk, hogy 1894. évi július 2-ikán tették az első kapavágást a szigeten s ime, egy év alatt mily óriás paloták készültek: az eredmény gyorsaságával ép úgy meg lehetünk elégedve, mint a kivitel szabatosságával és csinjával.
Mellékelt képeink a tó partjának alkalmas pontjairól készített fényképfölvételek után mutatja be a főcsoport palotáit.
Egyik kép balsarkán, a főbejáratúl szolgáló kapu két torony közé ékelve látható; az alacsonyabb torony Segesvárról van véve, a magasabb önálló alkotás, hazai műemlékekről vett motivumokból (erkélye a vajdahunyadi várról) van kölcsönözve. A kapu hadi ormózata (Zinnen) Diakovárról van véve és a vár őrének szolgáland tartózkodó helyül, a ki korhű öltözetben, alabárdot tartva kezében, kényelmesen sétálhat mögötte föl s alá.
...
A román-kori csoport egy részét, melyben a Felség számára berendezendő helyiségek lesznek, bástyaszerű tornyával és épülő terraszával másik képünk mutatja, a föntebb leirt főbejárattal és a hozzávezető faluddal együtt. A román csoport teljes képe a tó túlsó partjáról látható (a palota, a kolostor ós a jaáki templom mintájára épült kápolna), melyet más alkalommal fogunk olvasóinknak bemutatni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page