Normál kép: 1895_Oldal_094_a.jpg   Méret: 770x415 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_094_a_nagykep.jpg   Méret: 1455x785 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: I. Endre megkoronázása. - Székely Bertalannak a pécsi székesegyházban levő falfestménye.
Képek a magyar történetből. - Szalay-Baróti «A magyar nemzet története» czimű most megjelenő művéből.

Ismertető szöveg: I. András, más néven Endre (1013 - 1060. december 5. előtt) Árpád-házi magyar király 1046-1060 között. Uralkodása alatt többször került szembe a Német-római Birodalommal, trónjától végül öccse, Béla fosztotta meg. (Forrás: Wikipédia)Képek a magyar történetből.
A közelgő ezredévi ünnepélyre több magyar történeti munka van készülőben. Történetiróinkat buzgó kiadók segítik munkájokban, hogy a ritka ünnepélyre Magyarország történelmének leirását diszes kiállításban s a megkapóbb jeleneteknek, az első sorokban küzdő nagy férfiaknak s a fenmaradt emlékeknek rajzaival érdekesbítve adhassák a közönség kezébe. Különösen két vállalat keltett méltó figyelmet. Az egyiket több kiváló magyar történettudós irja s az Athenaeum társaság adja ki; ez tíz kötetre van tervezve. A másikat a Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkereskedése adja ki, s Baróti Lajos, e buzgó írónk rendezi sajtó alá s részben ő maga irja, (például az első kötetet, a mely Magyarország történelmét az Árpád-ház kihalásáig adja, egészen ő maga irja nagy gonddal és a legjobb források felhasználásával), részben Szalay Józsefnek, e korán elhunyt jeles történettudósunknak az Akadémiától is kitüntetett művét adja, itt-ott kiegészítve, három kötetben.
A jelen alkalommal a Szalay-Baróti-féle vállalat illusztrácziói közül mutatunk be néhányat, a melyek részben már megjelentek, részben még a mű későbbi folyamában látnak világot. Baróti Lajos ízléssel és műérzékkel válogatta össze ez illusztrácziókat, a melyek száma az egész műben közel hatszázra rúg. Álljanak itt mutatványul a következők:
...
I. Endre megkoronázása, Székely Bertalannak a pécsi székesegyházban levő falfestménye után; az eredeti az úgy nevezett Mór-kápolnában látható. Ez a Mór pécsi püspök egyike volt ama három püspöknek, a kik a Péter elűzetésekor és Endre bejövetelekor támadt forradalomban nem vesztették el életüket. Lehet, hogy épen ez a Mór püspök tette a szent koronát I. Endre fejére 1046-ban. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 24.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page