Normál kép: 1895_Oldal_080_b.jpg   Méret: 770x835 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_080_b_nagykep.jpg   Méret: 873x947 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Latkóczy Imre.
Ellinger fényképe után metszette Morelli G. tanár.

Ismertető szöveg: Latkóczy Imre (latkóczi),
államtitkár, országgyűlési képviselő, szül. 1848. szept. 4. Nyitrán; tanulmányait itt kezdte és Pozsonyban folytatta. 1868-ban nyitramegyei aljegyzővé, néhány hóval azután pedig Nyitra városi tanácsnokká és törvényszéki bíróvá választatott meg; utóbbi állásáról 1870-ben lemondott és letette az ügyvédi s 1871-ben a váltójegyzői vizsgát. Ezentúl mint gyakorló ügyvéd működött, de idejének legnagyobb részét a közigazgatásnak és megyéje kulturális fellendítésének szentelte. Mint a megyei és városi közgyűlések egyik vezérszónoka nagy szerepet játszott és 1889-90. több fontos ügyben (regalekártalanítás sat.) sikeresen közreműködött a kormány és a vármegye közönsége között. 1884-ben a nyitrai választókerületben szabadelvű pogrammal országgyűlési képviselőnek választották; öt évig állandó rendes előadója volt a közigazgatási bizottságnak; és ismételten mint előadó s elnök működött az egyik biráló bizottságban, részt vett több enquèteben, tagja volt a kuriának választó ügyekben való biráskodását szabályozó javaslat előzetes tárgyalására kiküldött bizottságnak. 1891. és 1892-ben a kormány által ismételten codificationalis munkálatokkal bízatott meg; 1893-94-ben az ország felvidéki határainak és határvizeinek szabályozására kiküldött országos bizottságának elnöke volt; az osztrák és morvaországi bizottságokkal az összes függő kérdéseket sikeresen oldotta meg. 1890 óta ismételten főispáni állásokra s 1894-ben a kereskedelemügyi államtitkári állás elfogadására felhivatott. A Bánffy-kormány megalakulása alkalmával 1895. febr. 24. a belügyminiszteriumban államtitkárrá neveztetett ki. 1896-ban Balassa-Gyarmaton és Halason megválasztatván, az előbbi kerületet tartotta meg. (Forrás: Magyar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page