Normál kép: 1895_Oldal_036_a.jpg   Méret: 770x1193 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_036_a_nagykep.jpg   Méret: 1165x1806 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Dr. Dankó József

Ismertető szöveg: ...Ő a magyar főpapságnak ahhoz a cso­portjához tartozott, a mely egyházán, papi kötelességein kívül ismer még más két nagy ideált is: egy általá­nos emberit, a tudományt és egy nem­zetit, a hazát. A mikor ezt írom, szinte hallom, a mit egyszer a múlt évek fo­lyamán mondott előttem:
"Mi, a tudomány munkásai, ezen a világon egy nagy köztársaságot alkotunk, a melyben nem tesz különbséget, katholikusnak, protestáns­nak, zsidónak vagy mohammedánnak született-e valaki; annak a legszaba­dabb respublikának polgára mindenki, a ki a tudomány szolgálatában önzet­lenül dolgozik és összehordani segíti azt a sok kincset, a mit az emberi szellem előállíthatott. Tisztelet adas­sék a tudománynak!" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page