Normál kép: 1892_Oldal_427_g.jpg   Méret: 746x1010 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az Országos Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
Spányi Béla: Hazafelé

Ismertető szöveg: "Spányi Béla természetfestő. Minden képességét ennek a szolgálatába szegődtette. Hűen visszaadni az eléje táruló természetdarab egy és más vonását: ez volt a célja kezdettől fogva. S hogy e törekvését a tőle kitelhető módon elérje, a vázlatok, a följegyzések, a tanulmányok megolvashatlan seregét készítette színnel és grafikus eszközzel. Ez a rövid és gyors megjelölés azonban még korántsem fedi azt a naturalista ízű művészetet, amino a Spányi Béláé is volt. Spányi Bélának a naturalista festők ama parcelláján található szerintünk a helye, amely magát a motívumot is erősen latolgatja, a művészi érdekesség szempontjából. Amelynek nem mindegy a motívum, nem mellékes és közömbös az, hogy vajjon szabad mezőt fessen-e, messziről záródó horizonttal, erdőt, amelynek mélyén titokzatosan simulnak össze a fák, vagy patak mentét, ahol a reggeli fénytől tükröződő vízben keszkenőjét mossa a pásztorleány." (Forrás: Művészet, Tizenharmadik évfolyam, 1914. 6. sz. )"Életképekben leggazdagabb ezúttal is a műcsarnok kiállítása. Nemcsak nálunk, hanem külföldön is a festészet e boldog közép-faja uralkodik, melyet átalánosan megért mindenki s melynek helye akad nagy termekben, ebédlőkben, szalonban, dolgozó-szobában. Nálunk egyszersmind a nemzeti vonások legkifejezőbb genre-je, mint volt egykor a hollandi iskola virágzó korában a hollandi életnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 50. sz. (1892. december 11.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page