Normál kép: 1892_Oldal_291_f.jpg   Méret: 770x1125 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1892_Oldal_291_f_nagykep.jpg   Méret: 812x1187 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Salisbury

Ismertető szöveg: "Gladstone és Salisbury
...a világ Angliában nagyot fordult. Ugyanaz a Gladstone, a kit eddig az irek legelkeseredettebb ellenségének tartottak, elvégre kénytelen volt belátni, hogy repressziv rendszabályokkal nem boldogul az irek ellenében. Ez a nép, mely évszázadokon át hősies megadással tűrte az angol nyűgöt, most a legvégsőre volt elkészülve. Gladstonet ebben a meggyőződésében még inkább megerősítette az, hogy 1885-ben épen a parnelliták voltak azok, kiknek segélyével a toryk őt megbuktatták. A szeszes italok adójának fölemeléséről volt szó, mely kérdésben június 25-én a parnellitákkal szövetkező toryk a Gladstone kormánynak bizalmatlanságot szavaztak. Gladstone ennek következtében lemondott és utódja lord Salisbury lett. ... Salisbury az unionisták támogatásával csakhamar megalakította az új kabinetet, s a minisztérium ettől fogva mind ez ideig, tehát hat éven át intézte Anglia ügyeit. Hogy lord Salisbury ez alatt a hat év alatt mit tett, az olvasóinknak bizonyára még élénk emlékezetükben lesz; tudvalevő, - és bennünket magyarokat főképen ez érdekel, - hogy a hármas szövetséggel s ez által monarkhiánkkal is rokonszenvezett és hogy különösen, a keleten, e szövetséges hatalmaknak összes lépéseit támogatta. Salisbury, ki maga vezette a külügyi hivatalt, czéltudatos, önérzetes politikát követett és minden alkalommal megmutatta, hogy orosz részről túlkapásokat nem hajlandó eltűrni. Kormányzása alatt az óriási brit birodalomban a béke alig-alig zavartatott meg, s ez annak a jele, hogy Salisbury a tengeren túli brit birtokokban is rokonszenvet és bizalmat tudott ébreszteni az anyaország iránt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 34. sz. (1892. augusztus 21.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page