Normál kép: 1892_Oldal_285_b.jpg   Méret: 770x598 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1892_Oldal_285_b_nagykep.jpg   Méret: 898x698 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kolumbust harmadik útjából meglánczolva viszik vissza Spanyolországba 1500-ban
Jover F. festménye

Ismertető szöveg: "Pár nappal ezelőtt (aug. 3-án) volt négyszáz éve annak, hogy Kolumbus Kristóf fölfedező útját megkezdette s még a jelen évben október 12-ikén megérjük ugyancsak négyszázados évfordulóját Amerika fölfedeztetésének. Az 1492-ik év ezen világtörténeti korszakot alkotó nagy eseményének hőséről, Kolumbus Kristófról, a történeti hagyomány magasztos képet hagyott reánk. Nagy tettéhez méltó az a nemes alak, melyet életrajzírói, különösen Washington Irving óta, minden tekintetben kiszíneznek. Az ifjúsági olvasmányok között csaknem minden történeti személynél előbb áll Kolumbus ; élete és tettei a képzeletre s kedélyekre csak úgy hatnak, mint a mesterileg költött Robinsoné... A közönséges nézet szerint Kolumbus vagy Colon 1446-ban vagy 1447-ben született s atyja egy genuai takács és hajós lett volna. Ifjúságáról és családi összeköttetéseiről egykorú feljegyzések alig szólanak valamit s talán nem alaptalan az a feltevés, hogy maga Kolumbus igyekezett elfeledtetni múltját azért, mert tulajdonkép egy tengeri rablásból élő család tagja volt és sok ideig maga is ezen az ő korában természetesen egészen más szemmel nézett, de tisztességesnek akkor sem tartott módon kereste kenyerét. Annyi tény, hogy a velenczei köztársaság okleveleiben gyakran van szó Kolumbus nevű tengeri rablókról, kik eredeti Griego (görög) nevüket a galambo (Columba) jelzésű bajóról vették fel s ezek közt voltak olyanok is, kiket Kolumbus egykorú életrajza rokonainak elismer. Bizonyos, hogy az ifjú Kolumbus, akár mint tengeri rabló, akár mint kereskedő hajós, nagyon sokat élt a tengeren s Európa partvidékének minden részét bejárta, a mint hogy ez akkortájban az élénk olaszok között egészen gyakori dolog volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 33. sz. (1892. augusztus 14.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page