Normál kép: sz121.jpg   Méret: 770x484 Színmélység: 24bit Felbontás: 150dpi
Nagy kép: sz121_nagykep.jpg   Méret: 808x508 Színmélység: 24bit Felbontás: 150dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Ref. templom és főgymnásium

Ismertető szöveg: Belváros - Hal tér

A Népkert díszes bejárata a Nyizsnyai-szobor és a gimnázium a XX. század első évtizedéből, a Grossmann Benedek utóda könyvkereskedő cég kiadásában.Újgimnázium

A 19. század végére az Ógimnázium szűknek bizonyult a 8 osztályos "főgimnázium" elhelyezésére. A református egyház Sándy Gyula budapesti építőművészt bízta meg a tervek elkészítésével. Az elkészült tervek alapján az 1897-ben megkezdett építkezést viszonylag rövid idő alatt be is fejezték, mert 1898-ban már az új, mai épületben kezdődött meg a tanév.

A kétemeletes főépület mellett félpavilon­rendszerben, külön épületben kapott helyet a tornaterem, külön szárnyban pedig a rajzterem és a tanári könyvtár. Földszintes épület ad helyet a gondnoki lakásnak. A homlokzatok préstéglával, a lábazatok terméskővel burkoltak. A főlépcső borossebesi vörös márványból, a melléklépcső homokkőből készült. A 76 méter hosszú eklektikus stílusú főépület impozáns részét képezi a déli "kőfal" feletti városképnek, a városházával együtt mintegy várospártát alkotnak. A földszinten és az I. emeleten képezték ki a tantermeket, a II. emeleten pedig különböző szertárak, előadótermek kaptak helyet. A növekvő tanulólétszám és a különböző oktatás-metodikai kívánalmak szükségessé tették az iskola bővítését. Ezt Beszédes Kornél tervei szerint 1962-ben a főépület nyugati vége és a tornaterem közötti terület beépítésével oldották meg. Az egykori rajztermet 1974-ben korszerű könyvtárrá alakították át.

A Szőnyi utca és a Hősök tere sarkán a szecessziós vasalású hármas kapu sokszögletű aulába vezet. Az itt található márványtáblákon az I. és II. világháborúban hősi halált halt, mártíromságot szenvedett egykori diákoknak, továbbá Futó Mihály és id. Imre Sándor egykori igazgatóknak állítottak emléket. Fekete márványtáblán azt is dokumentálták, hogy a gimnáziumot állami és városi támogatással építtette meg az egyház. Ugyanitt nyert elhelyezést Pátzay Pál a névadó erdélyi fejedelemről. Bethlen Gáborról készített bronz mellszobra. A földszinti előcsarnokban Szervátiusz Tibor Németh László portréja és mellette két oldalt Németh Lászlónak az iskolaudvari díszkútra szánt, diófába vésett mondatai vannak elhelyezve. A földszint és az első emelet lépcsőfordulójában Szabó Iván Olvasó lányok c. egész alakos szobra, az I. emeleti előcsarnokban az ugyancsak általa alkotott Írókázó található. Az első emeleti könyvtár ajtajára Kligl Sándor alkotta meg 8 rézdomborításos betéten Radnóti Oly korban éltem c. költeménye által ihletett plasztikáját. Az I. és II. emelet lépcsőfordulójá­nál falba helyezetten Szabó Iván Juhászbojtár c. mészkő faragása látható. Ugyanitt helyezték el Kamotsay István Arany János mellportréját. Ugyancsak ő alkotta a II. emeleti előcsarnokban lévő Bethlen Gábor portrét. Itt található még egy falba épített római kori, harcost ábrázoló kőfaragás.

Ezen kívül mindhárom szint folyosóján és az előcsarnokokban található a Vásárhelyi Panteon. Ezeket a domborműveket 1964-től 1980­ig Szabó Iván szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára készíttette nyári művésztelepi gyakorlatos növendékeivel. Az ekkor elhelyezett portrék a városkultúra alkotóit örökítették meg.

Az épület udvarán találhatók az egykori diák, Matók Béla ügyvéd, vasúttársasági ügyész, műkedvelő régész által a szőnyi ásatásokból a gimnáziumnak adományozott római kori szarkofágok és szobortöredékek. Ugyanitt áll, középpontban a szintén egykori diák, Kamotsay István szobrászművész által alkotott, négyzetes oszlop formában, bronz lemezből kiképzett díszkút. A 32 álló téglalap felében saját maga által fogalmazott filozofikus feliratot, másik felében pedig hegesztett fém­grafikával emberi alakokat helyezett el a művész. Ugyancsak az udvaron van Grezsa Ferenc irodalomtudós Návay Sándor által alkotott bronz mellszobra is. A szárnyépület északi fala mellett található Tuza László keramikusművész a Kárpát-medence hegy- és vízrajzát ábrázoló színezett samott domborműve. Ennek két oldalán a gimnázium egykori igazgatóinak (Szikszay Benjámin, id. Imre Sándor, Futó Mihály) a Kincses temetőből áttelepített sírkövei vannak elhelyezve. Az udvar északi végén 1987-ben Erdélyi Emlékfalat képeztek ki 18 táblán (évszámok, nevek, idézetek, térkép).

A főépület déli homlokzata előtt található az ún. "tudós sétány"-on került elhelyezésre Kiss Lajos néprajzkutató (Radó Károly), és Szeremlei Sámuel történetíró (Stremeny Géza) mellszobra.Nyizsnyai Gusztáv

1900, Pásztor János, Nyizsnyay és Zrínyi u. sarok, bronz, 73 cm talapzat mészkő, 296x36x36 cm. Jelezve hátsó oldalon "Pásztor 1900". Felirat talapzaton elöl: "Nyizsnyay Gusztáv 1829-1882". Felirat talapzat hátoldalán: "Emelte a város közönsége közadakozásból".

A bronz mellszobrot közadakozásból állították fel 1900. október 7-én a Népkert Szőnyi utcai bejáratánál, az akkor még fennálló Nyári Színkör előtt. A szobor tájolása nem volt a legszerencsésebb, mert északra nézett és megvilágítása csak kora hajnalban és késő este volt kedvező. 1989-ben került jelenlegi helyére. A magas, kb. 3 méteres talapzat a kor heroizáló emlékműállítási felfogását fejezi ki. Az eredetileg a talapzatra helyezett bronz-lant a Tornyai János Múzeum raktárában van. A megörökített Nyizsnyay Gusztáv 1829. október 17-én született Egerben. (A család eredetileg Lengyelországból származott hazánkba, és neve is Nyizsnyánszky volt). A fiatal Nyizsnyay már gyerek korában kitűnt szép hangjával és zenei tehetségével. Pyrker érsek taníttatta Egerben, majd később Kassán. A szabadságharcig három éven át nemesi családoknál nevelősködött, majd az aradi fegyverletételig honvéd hidászként vett részt a szabadságharcban. A szabadságharc bukása után tíz éven át, 1852-től 62-ig mint gitárhangversenyző bejárta az országot. Részint magányosan adott hangversenyt, részint pedig Reményi Edével és Hollósy Kornéliával együtt lépett dobogóra. Sajátos építésű gitárját "hangorá"-nak nevezte. Eközben mintegy fél évig Makó város főjegyzői hivatalában is írnokoskodott. 1857-ben Nagykőrösön dolgozik, és megalapítja az ottani dalárdát. 1862-től haláláig 1882. január 7-ig Vásárhelyen élt, bírósági kistisztviselőként dolgozott. Az itteni zenei élet egyik vezető egyéniségeként tevékenykedett. Nevéhez fűződik a Vásárhelyi Dalárda megalapítása is. Számos népszerű dal szerzője. Közülük a legismertebbek: "Hej, szegedi szép csaplárné", "Elátkozom ezt a cudar világot", "Hóka lovam" stb.

A mű alkotója Pásztor János. Életrajzilag is szoros a kapcsolata Vásárhellyel, és alkotásai is állnak városunkban. Gyomán született 1881. január 29-én, falusi kántor fiaként. Kora gyermekkorában Vásárhelyre költöznek szülei, és ehhez a városhoz fűződik életének jelentős pályaindító szakasza. Az Iparművészeti Főiskolán Mátrai Lajos növendéke. Már 21 éves korában részt vett mestere egyik megbízásának, a szegedi Vásárhelyi Pál szobor mellékalakjainak, a parasztasszonynak és a kubikosnak megformálásában. Mint sok kortársa, ő is a párizsi Julian Akadémián folytatta tanulmányait. 1905-ben tért vissza Magyarországra és Hódmezővásárhelyen telepedett le. A Budapesten rendezett 1906. évi téli tárlatra már művészete legjobb erényeit csillogtató, ismert két figurás kompozícióját, a Búcsúzkodást küldte be. A Búcsúzkodás érzelgősség nélkül, tömören fejezi ki az apa és fiú érzelmi egységét tartásban, kézfogásban és az egymásra tekintő két ember összetartozásában. Pásztor a későbbiekben is szívesen fordult vásárhelyi gyermekkora egyszerű embereihez, pásztoraihoz, kubikosaihoz, parasztjaihoz művészi mondanivalója tolmácsolására.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page