Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a gyűjteménybe való felkerülés időpontját jelzi. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 88830
[2009-02-05] Kézai krónikájának első lapja 
A XV. századi codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
http://dka.oszk.hu/006900/006948
[2009-02-05] Részlet Kézai krónikájának XV. századi codexéből 
http://dka.oszk.hu/006900/006947
[2009-02-04] A Névtelen Jegyző krónikájának 21. lapja 
A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban
http://dka.oszk.hu/006900/006946
[2009-02-04] Pápai tizedlajstrom 
Eredetije a vatikáni levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006945
[2009-02-04] Habsburg Rudolf Magyarországot fiának Albertnek adományozza 
Az 1290 augusztus 31-ikén kelt oklevél eredetije a bécsi udvari levéltárban. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
http://dka.oszk.hu/006900/006944
[2009-02-04] 1267. IV. Béla és fiai Magyarország nemeseinek szabadságát megerősitik 
Eredetije az országos levéltárban. A szöveget átirta és fordította Dr. Dézsi Lajos
http://dka.oszk.hu/006900/006943
[2009-02-03] Planctus destructionis Hungariae 
A boroszlói egyetemi könyvtár XIV. századi kéziratának kezdősorai
http://dka.oszk.hu/006900/006942
[2009-02-03] Rogerius Carmen Miserabilejének első kiadása 
Túróczi krónikájának (Augsburg, 1488.) függeléke
http://dka.oszk.hu/006900/006941
[2009-02-03] Miklós ispán végrendelete 1239-ből 
Az oklevél eredetije a Kisfaludy-család levéltárában, a Magyar Nemzeti Múzeumban
http://dka.oszk.hu/006900/006940
[2009-02-03] A deáki misekönyv naptára 
(Augusztus hónap, Szent-István napjával.) A codex eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában
http://dka.oszk.hu/006900/006939
[2009-02-03] A halotti beszéd és könyörgés 
A legrégibb magyar nyelvemléket a Pray-codex neve alatt ismert deáki misekönyv tartotta meg számunkra, mely a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őriztetik. A szöveg átirásával, egykoru és mai kiejtés szerint való olvasásával
http://dka.oszk.hu/006900/006938
[2009-02-03] A pozsonyi évkönyvek a Pray-codexben 
(A Magyar Nemzeti Múzeumban.) A hasonmás a királyok névsorának első lapját mutatja be. E névsort 1210-ben irták a széplaki kolostorban, Pozsony mellett. A szöveget átirta és forditotta Dr. Dézsi Lajos
http://dka.oszk.hu/006900/006937
[2009-02-03] A veszprémvölgyi apáczák alapitó levele az 1109-ik évből 
Eredetije a m. kir. országos levéltárban. A szöveget átírta és fordította Dr. Dézsi Lajos
http://dka.oszk.hu/006900/006936
[2009-02-03] A Hartvik-legenda utolsó sorai 
A Magyar Nemzeti Múzeum codexéből
http://dka.oszk.hu/006900/006935
[2009-02-03] Zsinati végzések a Pray-codexből 
http://dka.oszk.hu/006900/006934
[2009-02-03] Szent-László I. törvénykönyve 
A bécsi udvari könyvtár XV. századi codexéből
http://dka.oszk.hu/006900/006933
[2009-02-03] A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 
A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és forditásával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában
http://dka.oszk.hu/006900/006932
[2009-02-03] Magyar nemesi insurgens 
Beyer Károly egykoru metszete Bikkessy-Heinbucher József eredeti rajza után. Megjelent Bikessy id. munkájában
http://dka.oszk.hu/006400/006487
[2009-02-03] Cserna Károly: A szabadhegyi ütközet hely 
Rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006486
[2009-02-03] Jelenet a franczia háboruból 
Egykoru vízfestmény Ernst Lajos gyűjteményében
http://dka.oszk.hu/006400/006485
[2009-02-03] I. Ferencz koronázási esküje 
Mansfeld Sebestyén egykoru metszete Schütz rajza után. Ugyanonnan, az 1258. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006484
[2009-02-03] II. Lipót koronázási esküje 
Dr. Schönherr Gyula birtokában levő példányról
http://dka.oszk.hu/006400/006483
[2009-02-03] A szent korona hazahozatala 1790-ben 
Egykoru rézmetszet részlete
http://dka.oszk.hu/006400/006482
[2009-02-02] Szent-István legendája Hartviktól 
(a Magyar Nemzeti Múzeum codexének 10. lapja) a szöveg olvasásával és fordításával
http://dka.oszk.hu/006900/006931
[2009-02-02] A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 
A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és forditásával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában
http://dka.oszk.hu/006900/006930
[2009-02-02] 162 október 20-án kelt adósságlevél 
http://dka.oszk.hu/006900/006929
[2009-02-02] Cserna Károly: A királyi várlak 
http://dka.oszk.hu/006900/006928
[2009-02-02] Az uj országház 
Eredeti fényképfelvétel után
http://dka.oszk.hu/006900/006927
[2009-02-02] A Magyar Tudományos Akadémia palotája 
http://dka.oszk.hu/006900/006926
[2009-02-02] Jobbágy és nemes II. József korában 
Egykoru metszet után, Townson Róbert „Travels in Hungary” (London, 1797.) czimü munkájából
http://dka.oszk.hu/006400/006481
[2009-02-02] Cserna Károly: Fiume 
http://dka.oszk.hu/006900/006925
[2009-02-02] Pozsony II. József idejében 
Egykoru tollrajz az országos képtárban, T. 733. sz. alatt
http://dka.oszk.hu/006400/006480
[2009-02-02] VI. Pius pápa és II. József találkozása 
Egykoru metszet részlete
http://dka.oszk.hu/006400/006479
[2009-02-02] Cserna Károly: Kossuth sirja a budapesti központi temetőben 
Eredeti fényképfelvétel után
http://dka.oszk.hu/006900/006924
[2009-02-02] Cserna Károly: Az eszterházai herczegi kastély 
Rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006478
[2009-02-02] Cserna Károly: A selmeczbányai Szentháromság-szobor 
Rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006477
[2009-02-02] A szepesi városok czimere 
Az okirat eredetije Szepes vármegye levéltárában
http://dka.oszk.hu/006400/006476
[2009-02-02] A budai királyi palota a XVIII. században. 
Alt J. A. kőnyomata Raussmann rajza után
http://dka.oszk.hu/006400/006475
[2009-02-02] Gunykép a lovositzi vereségről 
Egykoru angol metszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006474
[2009-02-02] Károly Albert bajor választó-fejedelem 
Ő Felsége hitbizományi könyvtárának példányairól
http://dka.oszk.hu/006400/006473
[2009-02-02] Mária Terézia 
Az országos képtár gyűjteményének 821. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006472
[2009-02-02] Károly (III.) kettős pecsétje 
A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában levő galvanoplasztikai másolatról kicsinyitve rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006471
[2009-02-02] Károly (III.) kettős pecsétje 
http://dka.oszk.hu/006400/006470
[2009-02-02] Mária Terézia születésekor vert érem 
A Magyar Nemz. Múzeum érem- és régiségtárának eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006469
[2009-02-02] Rákóczy József 
Egykoru metszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006468
[2009-02-02] A magyarok utczája Rodostóban 
Beszédes Kálmán vázlata után rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006467
[2009-02-02] Cserna Károly: Rodostó látképe Rákóczy palotájával 
Beszédes Kálmán vázlata után rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006466
[2009-02-02] Komáromi Csipkés György bibliájának czimlapja 
A budapesti egyetemi könyvtár példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006465
[2009-02-02] A cseklészi kastély 
Egykoru metszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006464
[2009-02-02] Károly (III..) erdélyi pecsétje 
A Magyar Nemzeti Muzeum levéltárában levő galvanoplasztikai lenyomatról rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006463
[2009-02-02] A helytartótanács pecsétje 
Az országos levéltár eredeti példányáról rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006462
[2009-02-02] Károly (III.) 
Müller Gusztáv Adolf metszete 1730-ból Van Schuppen Jakab udvari festő festménye után
http://dka.oszk.hu/006400/006461
[2009-01-28] Cserna Károly: Rudolf trónörökös sarkophagja 
Eredeti fényképfelvétel után
http://dka.oszk.hu/006900/006923
[2009-01-28] Spányi Béla: Az 1885. évi kiállitás megnyitása 
http://dka.oszk.hu/006900/006922
[2009-01-28] Spányi Béla: Mosztár 
http://dka.oszk.hu/006900/006921
[2009-01-28] I. Ferencz József koronázási esküje 
Székely Bertalannak Erzsébet királyné számára készitett eredeti vizfestménye a bécsi várlakban
http://dka.oszk.hu/006900/006920
[2009-01-28] Katzler, Vinzenz: Az 1865-iki országgyűlés megnyitása 
Katzler V. 1866-iki kőrajza után. Az országos képtár gyűjteményének 4883. a. számú példányáról
http://dka.oszk.hu/006900/006919
[2009-01-28] Kovács Lajos: Kovács Lajos 
Fénykép után készült fametszetről
http://dka.oszk.hu/006900/006918
[2009-01-28] Cserna Károly: Gróf Széchenyi István sirboltja Nagy-Czenken 
(A nemzeti kaszinó serlegén és a Falk Miksa birtokában levő szobron, Gasner művén kivül a többi tárgy a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában és a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-múzeumában.)
http://dka.oszk.hu/006900/006917
[2009-01-28] Cserna Károly: Gróf Széchenyi István emléktárgyai 
http://dka.oszk.hu/006900/006916
[2009-01-28] Cserna Károly: Deák Ferencz háza Kehidán 
http://dka.oszk.hu/006900/006915
[2009-01-28] Buda és Pest az ötvenes években 
Oeder Lajos aczélmetszetete Alt Rudolf festménye után. Kohl „Die Donau” (Trieszt, 1854.) czímű művéből
http://dka.oszk.hu/006900/006914
[2009-01-28] Az Újépület az ötvenes években 
Egykorú olajfestmény után
http://dka.oszk.hu/006900/006913
[2009-01-28] A független magyar állam pecsétje 
Az eredeti ezüst pecsétnyomó az erdélyi múzeumban
http://dka.oszk.hu/006900/006912
[2009-01-28] Székely Árpád: Isaszeg 
http://dka.oszk.hu/006900/006911
[2009-01-28] Buda és Pest III. Károly idejében 
Egykoru metszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006460
[2009-01-28] III. Károly koronázása 
Egykoru metszet után. Az országos képtár gyűjteményének 2579. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006459
[2009-01-28] II. Károly koronázási érme 
http://dka.oszk.hu/006400/006458
[2009-01-28] Az ónodi vár romjai 
Rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006457
[2009-01-28] Thököly sirja Izmidben 
Rajzolta Cserna Károly
http://dka.oszk.hu/006400/006456
[2009-01-28] Csatajelenet a kuruczvilágból 
Rugendas György Fülöp egykorú metszete után
http://dka.oszk.hu/006400/006455
[2009-01-28] A koronczói ütközet 
Egykorú rézmetszet után. A frankfurti „Relaliones” czimü évkönyv 1704. évi folyamából
http://dka.oszk.hu/006400/006454
[2009-01-28] A zentai csata 
Eisenhut Ferencz eredeti festménye Zenta város tulajdonában
http://dka.oszk.hu/006400/006453
[2009-01-28] Nándor-Fejérvár ostroma 
Nypoort egykorú metszete után. Feigius János Konstantin id. művéből
http://dka.oszk.hu/006400/006452
[2009-01-28] Magyarország felszabadítása a török igája alól. (Emléklap az 1688-iki győzelmek alkalmából.) 
Egykorú franczia rézmetszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006451
[2009-01-27] Buda és Pest 1848-ban, Rauch János kőnyomata Sandmann T. rajza után 
Alt Rudolf „Buda-Pest” (Pest, 1845.) czímű munkájából
http://dka.oszk.hu/006900/006910
[2009-01-27] A pesti vigadó 
(Az 1848-iki országgyűlés képviselőházának helye.) Rauch János kőnyomata Sandmann T. rajza után. Alt Rudolf „Buda-Pest” (Pest, 1845.) czímű munkájából
http://dka.oszk.hu/006900/006909
[2009-01-27] Kossuth július 11-iki beszéde 
Egykorú metszet után. A Révai testvérek „Ezernyolczszáznegyvennyolcz” (Budapest, 1898.) czímű kiadványának reproductiójáról.
http://dka.oszk.hu/006900/006908
[2009-01-27] Gróf Széchenyi István 1848-ban 
Egykorú kőnyomat Katzler V. rajza után. Törökfalvi Pap Zsigmond birtokában (Nagybányán) levő példányról
http://dka.oszk.hu/006900/006907
[2009-01-27] Az alsó tábla űlése Pozsonyban 
Egykorú metszet után
http://dka.oszk.hu/006900/006906
[2009-01-27] Dörre Tivadar: Márczius 15-ike allegóriája 
Rajzolta Dörre Tivadar
http://dka.oszk.hu/006900/006905
[2009-01-27] Bajza József királyhimnusa 
A kézirat eredetije a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában
http://dka.oszk.hu/006900/006904
[2009-01-27] Gróf Széchenyi István akadémiai tiszteleti tagsági diplomája 
Az 1838 szeptember 7-ikén kelt okirat eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában
http://dka.oszk.hu/006900/006903
[2009-01-27] Metternich dolgozó-szobája 
Egykorú metszet után. A budapesti egyetemi könyvtár példányáról
http://dka.oszk.hu/006900/006902
[2009-01-27] A nemzeti szinház megnyitó előadásának szinlapja 
Idősb Szinnyei József gyűjteményének eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006900/006901
[2009-01-27] I. Ferencz a halálos ágyon 
Wolf F. rajza után készült kőnyomat után, a Journal Pittoresque 1835. évi folyamából. Ernst Lajos gyűjteményének példánya után
http://dka.oszk.hu/006900/006900
[2009-01-27] Absolon Dániel 
Egykorú olajfestmény a Magyar Történelmi Képcsarnokban. Felirata: Daniel Absolon Kesmarkiensis Rerum Emerici Thökölyi apud Gallum et Turcaim Procurator expost Cancellarius
http://dka.oszk.hu/006400/006450
[2009-01-27] Munkács vára a XVII. század végén 
Egykorú metszet után, Rossi „Teatro della guerra” czímű művéből
http://dka.oszk.hu/006400/006449
[2009-01-27] I. József koronázása 
Egykorú metszet után. Ernst Lajos gyűjteményének eredeti példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006448
[2009-01-27] Thököly Imre elfogatása 
Egykorú metszet után. Eredeti példányról
http://dka.oszk.hu/006400/006447
[2009-01-27] Thököly Imre elfogatása 
Egykorú újságlap. Az országos képtár gyűjteményének 4363. számu példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006446
[2009-01-27] Eperjes ostroma 
Egykorú metszet után, Boethius idézett munkájából
http://dka.oszk.hu/006400/006445
[2009-01-27] Érsekujvár ostroma 1685-ben 
Wichmann J. egykorú metszete után. Alján: J. Wichmann fecit Hamburgi. – Bubics Zsigmond püspök gyűjteményének példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006444
[2009-01-27] Gróf Thököly Imre 
Egykorú metszet után. Az országos képtár gyűjteményének 4343. számú példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006443
[2009-01-27] Ampringen János Gáspár 
Sandrart Joachim egykorú metszete után. Bubics püspök gyűjteményének példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006442
[2009-01-27] Az árvaváraljai kivégzések 
Egykorú rézmetszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006441
[2009-01-27] Eperjes a XVII. század derekán 
Egykorú metszet Weber János „Janus Bifrons” (Lőcse, 1662.) czimű munkájában
http://dka.oszk.hu/006400/006440
[2009-01-27] A Thökölyek késmárki várkastélya 
Rajzolta Forberger Vilmos
http://dka.oszk.hu/006400/006439
[2009-01-27] Ecsed vára a XVII. században 
Egykorú metszet után
http://dka.oszk.hu/006400/006438
[2009-01-27] Zrinyi Péter 
Hoffmann János egykorú rézmetszete után
http://dka.oszk.hu/006400/006437
Első ...   82100    82200    82300    82400    82500    82600    82700    82800    82900    83000    ... Utolsó