D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_zsebkonyv_186.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek004838
C Í M 
F ő c í m : A Tűzpróba jelenete Dobsa Lajos IV. László című tragédiájából
B e s o r o l á s i   c í m : Tűzpróba jelenete Dobsa Lajos IV. László című tragédiájából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Osiris Kiadó
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-11-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : Zsebkönyv/186 (Országos)
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : fametszet
L e l ő h e l y : OSZK Színháztörténeti Tár
T í p u s : kép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Dobsa Lajos (1824-1902)
V I A F I d : 14598448
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Feleky Miklós (1818-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Komlóssy Ida (1822-1893)
V I A F I d : 173774270
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Adams Ede
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Farkas Jozefa (?-1859)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tóth József (1823-1870)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1856
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Pest
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Feleky Miklós mint IV. László, Komlóssy Ida mint Mandula, Adams Ede mint az Ítélőszék főnöke, Farkas Jozefa mint Togur, pogány jósnő, Tóth József mint Dániel, Mandula oktatója. Illusztráció az 1857. évre kiadott szníházi naptárból. Ismeretlen mester fametszete.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1516x1063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn