D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3254922425_ed62f9bb1b_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest - "Iparmüvészeti Múzeum" (Museum of Applied Arts)
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest - "Iparmüvészeti Múzeum" (Museum of Applied Arts)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : jaime.silva
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-01-31
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kiemelkedően értékes gyűjteménye a keleti szőnyegeké, a falikárpitok, az Esterházy-kincstár, XVII. századi főnemesi viseletek, olasz majolikák, szecessziós üvegek, Zsolnay-kerámiák, francia bútorok, augsburgi barokk ötvösmunkák és az úgynevezett kisgyűjtemények (bőr, csont, papír). Európában harmadikként - a londoni (1857) és a bécsi (1864) társintézmény után - jött létre a budapesti Iparművészeti Múzeum. Tervét Rómer Flóris (1815-89) régész és művészettörténész dolgozta ki. Az építkezés 1893-tól 1896-ig tartott, és a millenáris ünnepségek keretében, 1896. október 25-én I. Ferenc József nyitotta meg. A gyűjteményfejlesztés felelősévé Radisics Jenőt, a szakkiállítások szervezőjévé Ráth Györgyöt nevezték ki. A Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, a korai szecesszió jellegzetességeit mutató palota építészeti megoldásai is különlegesek. A Zsolnay kerámiával borított színes kupola és a nagy üvegcsarnok látványa a laikus látogatót is megragadja.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : misibacsi: Museum of Applied Arts [Magyar Iparművészeti Múzeum]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer