D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 445_572_pix_oldal_51_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent István napi körmenet Budavárában
B e s o r o l á s i   c í m : Szent István napi körmenet Budavárában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kormány tagjai a menetben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 34. sz. (1917. augusztus 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : körmenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Esterházy Móric (1881-1960)
V I A F I d : 101159491
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szász Károly, id. (1798-1853)
V I A F I d : 166147047
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sándor László (1871-1949)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zichy Aladár (1864-1937)
V I A F I d : 192959745
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szurmay Sándor (1860-1945)
V I A F I d : 234187829
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mezőssy Béla (1870-1939)
V I A F I d : 314846827
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ugron Gábor (1880-1960)
V I A F I d : 314846828
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gratz Gusztáv (1875-1946)
V I A F I d : 24668917
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Batthyány Tivadar (1859-1931)
V I A F I d : 89102444
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Serényi Béla (1866-1919)
V I A F I d : 314846824
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Földes Béla (1848-1945)
V I A F I d : 113932510
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vázsonyi Vilmos (1868-1926)
V I A F I d : 38613406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Palugyay Móric (1871-1944)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1917. augusztus 20.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent István napi körmenet Budavárában. - Jelfy Gyula fölvételei.
A kormány tagjai a menetben.
Elől gróf Esterházy Móricz, mögötte sorban Szász Károly, a képviselőház elnöke, dr. Sándor László főkapitány, gróf Zichy Aladár, Szurmay Sándor, Mezőssy Béla, Ugrón Gábor, Gratz Gusztáv, gróf Batthyány Tivadar, gróf Serényi Béla, Földes Béla, Vázsonyi Vilmos, Palugyay Móricz államtitkár.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A Szent István napi körmenet Budavárában: A papság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1705x1194 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna