D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_400_pix_Oldal_52_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hadihajó fejlődése
B e s o r o l á s i   c í m : Hadihajó fejlődése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-07-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 24. sz. (1916. június 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatahajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : i. e. 12. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : i. e. 8-7. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : i. e. 1. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 9. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 10. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Asszír Birodalom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hadihajó fejlődése.
1. Egyiptomi csatahajó III. Ramses korából (Kr. e. 1180-1150.) - 2. Assir csatahajó Senacherib korából (Kr. e. 705-681.) - 3. Római hadihajó a Kr. e. I. századból. - 4. Római gálya (Kr. e. időkből.) - 5. Normann hajó a IX. századból. - 6. Franczia csatahajó a X. századból. - 7. Angol csatahajó a XIII. századból. - 8 Hansa csatahajó a XV. századból.
1. A nagyválasztó : Frigyes Vilmos (1740-1788) hajóhada az Északi-tengeren Emdennél. - 2. A lissai tengeri csata 1860. június 20-án. - 3. Angol csatahajó a XV. századból. - 4. Hadihajó a XVI. századból. - 5. A "Victory" angol hadihajó, Nelson tengernagy zászlóshajója a trafalgari tengeri csatában.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadihajók a XVII. század második feléből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadihajók a XVII. század második feléből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vitorlás hadihajók a XVI. századból
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2509x2031 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna