D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_54_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pillanatnyi fényképek a Múzeum-kertből a főrendiház május 10-iki szavazása alkalmával
B e s o r o l á s i   c í m : Pillanatnyi fényképek a Múzeum-kertből a főrendiház május 10-iki szavazása alkalmával
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Lord
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 20. sz. (1894. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Madarász József, id. (1814-1915)
V I A F I d : 40769762
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Herman Ottó (1835-1914)
V I A F I d : 22263856
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lehoczky Vilmos (1847-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hetyey Sámuel (1845-1903)
V I A F I d : 88978771
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szapáry László (1864-1939)
V I A F I d : 313570393
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Apponyi Antal (1852-1920)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Máriássy János (1822-1905)
V I A F I d : 53665324
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi Gábor (1841-1895)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Endrey Gyula (1856-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Belicska Béni (1842-1921)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hentaller Lajos (1852-1912)
V I A F I d : 17603727
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lakatos Miklós (1823-1913)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hunyady Kálmán (1828-1901)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cziráky Béla (1852-1911)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barcsay József (1840-1900)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hollán Ernő (1824-1900)
V I A F I d : 89042430
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zichy Nándor (1829-1911)
V I A F I d : 60854764
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Brankovics György (1830-1907)
V I A F I d : 90477738
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gruics Mihály (1859?-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csáky Albin (1841-1912)
V I A F I d : 22901564
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csáky Zénó (1840-1905)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894. május 10.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pillanatnyi fényképek a Múzeum-kertből a főrendiház május 10-iki szavazása alkalmával. - Lord Albert amateur-fényképfölvételei.
Gr. Pálffy András, a magyar kir. testőrség kapitánya. Madarász József, Hermán Ottó és Lehóczky Vilmos országos képviselők. Hetyey Samu, a herczegprimás oldal-kanonokja. Gr. Szapáry László, orsz. képviselő, mellette jobbról gr. Apponyi Antal és gr. Mennsdorf Albert. B. Máriássy János, nyugalmazott tábornok.
Gr. Eszterházy Mihályné és Portland angol herczegnő. Gr. Károlyi Gábor, Endrey Gyula, Belicska Béni, Hentaller Lajos, Lakatos Miklós orsz. képviselők és mások. Gr. Hunyady Kálmán, főszertartásmester.
Gr. Cziráky Béla. Barcsay József, magyar kir. testőr. Hollán Ernő, nyugalmazott altábornagy, s innen rajta gr. Erdödy Rudolf. Gr. Zichy Nándor. Brankovics György, szerb patriarkha és Gruics Mihály, károlyvárosi püspök. Gr. Csáky Albin miniszter és gr. Csáky Zeno.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Május 10-ikén szavazott a főrendiház a polgári házasság fölött, és huszonegy szótöbbséggel elvetette a törvényjavaslatot. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. május 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Mór: A képviselőház ülése október 28-án
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1194x723 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna