D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : animacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Animáció készítésre alkalmas alkalmazói rendszer
B e s o r o l á s i   c í m : Animáció készítésre alkalmas alkalmazói rendszer
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Martina
U t ó n é v : Gabriella
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-10-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Programozás
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gépi nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programnyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : animáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes grafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Animáció készítésre alkalmas alkalmazói rendszer
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mi a Flash? Technológia Flash-el fejlesztett animációk és az animációkészítés maga Fejlesztőrendszer Olyan szoftver, amely grafikákat, animációt, hangt, videót , interakciót is magában foglaló állományok készítésére alkalmas Fájlformátum (FLA) Maga a fejlesztőrendszerrel készült állomány, mely szerkeszthető, de pl. weblapba nem ágyazható be Lejátszó (Flash player) Egy böngészőbe beépülő alkalmazás, amely Flash alapú animációk megtekintését teszi lehetővé, ill. használatával Flash alapú játékokat és Flasht tartalmazó videókat futtathatunk a számítógépünkön Alkalmazási lehetőségek - Weblapon futó animáció - Kész weblap - Játékprogramok - Oktatóprogramok - Tesztfeladatok - Szimulátor programok - Mobileszközökre szánt tartalmak Történet 1990 -es évek Jonathan Gay - SuperPaint 1993 - FutureWave cég FutureSplash Animator - webes felületen futó animációkhoz Pl. a Microsoft webes felületen futó MSN verziója Disney online Történet 1996 - a Macromedia megveszi a FutureWave-től a Future Splasht, ebből lesz a Macromedia Flash 1.0 1996-2005 Macromedia Flash egyre újabb verziói, az utolsó a Flash 8 2005 - az Adobe System megvásárolja , jelenleg Flash CC professional Oktatóprogram Játék Dvd menü Eszköztár A Flash munkaterülete Színtér Idővonal Rétegek Panelek Játék Weboldal Eszköztár (Tools) objektumok létrehozására / szerkesztésére alkalmas eszközök (vektorgrafikus rajzolóprogram) rajzlap mozgatására, közelítésére szolgáló eszközök vonal / kitöltés színének beállítása az egyes rajzeszközök beállításai Időegyenes (Timeline) A Flash dokumentum képkockákban (frame) méri az időt Az animáció lejátszása közben a lejátszófej végighalad a képkockákon Képkockasebesség (frame per secundum) Képkockák - az idősávon az idő 1-1- pillanatát jelölik Típusai: kulcsképkocka (keyframe) - olyan pont ahol változás történik az animációban átmenetet tartalmazó képkocka - a program a kiinduló és befejező képkockából számolja ki (between) sima képkocka (nincs új információ) Tulajdonságok (Properties) Az egyik legfontosabb panel Gyors hozzáférés a leggyakrabban használt tulajdonságokhoz Tartalma a kiválasztott objektum típusától függ Panelek http://www.tudasbazis.sulinet.hu http://www.swf.hu/tutorials.php Adobe FLASH tankönyv Könyvtár (Library) Szimbólum (grafika, gomb, filmklip) A szimbólumokat a Library panel tárolja Ősszimbólum / példányok Egymásba ágyazhatók Filmklip (Movie Clip) szimbólumok Gomb (Button) szimbólumok Grafika (Graphic) képelemek rendezése egymáson elhelyezkedő "fóliák" minden réteg más-más a Színpadon megjelenő képet tartalmaz objektumok egymástól független szerkesztése sorrendjük, az időegyenesen való megjelenés sorrendje Rétegek (Layer) Speciális rétegek Réteg tulajdonságok Guide - ha egy előre megrajzolt pályán szeretnénk végig mozgatni egy objektumot Mask - olyan lyuk, melyen a maszk alatti rétegek átlátszanak, az alatta levő rétegek látható területeit korlátozza Az animáció Az objektumok időbeli mozgatása vagy változtatása (PL. térbeli mozgatás, szín- vagy átlátszóság változtatás, méretváltoztatás, más alakra torzítás stb.) Animáció készítéséhez kulcsképkockákat hozunk létre az Időegyenesen Ezek mindegyikén a Flash rögzíti a Színpad aktuális állapotát Animáció típusok: fokozatos animáció (frame by frame) alakzatátmenet (shape tween) mozgásátmenet (motion tween) animáció mozgásvezérlővel (guided) animáció maskokkal (masked) Fokozatos (frame by frame) animáció A "legősibb" animációs technika Minden képkockához kulcsképkockát adunk és mindegyiken egy kicsit módosítunk az objektumokon Munkaigényes, nagy tárigény Alakzat animáció (Shape tween) Egyik alkazat egy másik alakzatba megy át A Flash készíti el a köztes állapotokat Szimbólumok esetén nem, csak alakzatok egymásba alakítására alkalmas Alakzat átmenet első képkockája Alakzat átmenet utolsó képkockája Alakzat átmenet egy köztes (számított) képkockája Mozgás animáció (Motion tween) A Színpadon történő helyzetváltozásokhoz, méret-, szín-, átlátszóság stb. módosulásaihoz Megvalósítása szimbólumok között lehetséges Animáció mozgásvezérlő hozzáadásával Az egyenes útvonalnál összetettebb mozgások animálásához Akármilyen bonyolult útvonalból mozgásvezérlő készíthető Objektumot hozzácsatolva mozgásátmenet hozható létre A Flash a képkockák haladása közben az útvonalon tartja az objektumot Szimbólumok animálása maszkkal Maszkolással a képnek csak azt a részletét tudjuk megmutatni, amit láttatni szeretnénk A felső réteg a maszk - ezzel határozzuk meg azt a képrészletet, amit az alatta levő maszkolt rétegből meg akarunk mutatni A maszk vagy a maszkolt réteg tartalmának mozgatásával változat animációk készíthetők Moziklipek egymásba ágyazása A Flash lehetőséget biztosít a moziklip szimbólumok egymásba ágyazására, alkalmazásával összetett mozgások hozhatók létre Movie Explorer - az egymásba ágyazott moziklipek struktúráját mutatja meg Interaktivitás A flash interaktivitását az ActionScript objektumorientált nyelv adja Objektumok pl. a gombok, grafikák is melyeket Flashban készítünk Az objektumok 1-1- nagyobb "csoport" osztály részei Minden osztálynak vannak előre definiált tulajdonságai pl. MovieClip osztálynak _width (szélesség), _height (magasság) Az objektumok képesek reagálni eseményekre pl. egy gomb az egér lenyomására , felengedésére stb. Objektumok cselekvésre képesek, eljárásokat tudnak végrehajtani Gombok Az interaktivitás fontos az internetes alamazásoknál, oktatóanyagoknál, játékoknál Flashben a felhasználó reagálhat eseményekre pl. az egérnek gomb fölé mozgatásával, felengedésével stb. Gomb (Button) szimbólum - kreatív, egyedi nyomógombok Gombokhoz utasítások melyek különbző eseményekkor hajtódnak végre Pl. on(relase) {play) Moziklip tulajdonságok Flash-el megváltoztathatjuk a moziklipek tulajdonságait futásidőben pl. átlátszóság, szín, pozíció Moziklip vonszolása Drag and drop startDrag, stopDrag parancsokkal Szövegek Flashben A szövegdobozokat háromféle képpen tudjuk kezelni: Static Text: megadjuk mi legyen beleírva és ez nem változik (alapértelmezés) Dynamic Text: dinamikusan kezeljük, futási időben változtathatjuk a tartalmát, változónévvel vagy egyedi példánynévvel hivatkozunk rá Input Text: beviteli mezőként használjuk Komponensek Meghatározott paraméterekkel rendelkező beépített filmklip szimbólumok Pl. gombok, jelölőnégyzetek, görgetősávok, listák Megjelenésük, viselkedésük módosítható, paramétereik beállításával Összetettebb kezelőfelületi elemeket ActionScripttel módosíthatunk Adobe Flash tankönyv Hang és videó használata Hang importálása (MP3, WAV, AIF, AU formátumok), külön rétegre célszerű, egyszerűbb szerkesztések elvégezhetők Video importálás (beágyazva -kis, audiosáv nélküli fájlok/ kívülről betöltve - 10s -nél hosszab videók, fokozatosan betöltve) Flash dokumentum publikálása Amikor internetre szánt filmet publikálunk, a Flash egy SWF fájlt, egy HTML dokumentumot, és egy JavaScript fájlt hoz létre További lehetőségek választhatók ki a Publish Settings párbeszédablakban, pl. EXE vagy APP ha nem vagyunk biztosak a Flash Player meglétében a célszámítógépen Források: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika http://matchsz.inf.elte.hu/ http://www.swf.hu/tutorials.php Adobe Flash CS3 Professional Tankönyv LOGOMotion Az Imagine LOGO környezetbe beépített kép- és animációszerkesztő Színbeállítás HSV modellt használva RGB modellt használva Palettával Kóddal Rasztergrafikus rajzolóprogram Készítette:Martina Gabriella informatika tanár MSc 2014 Rendező Animáció vezérlő gombjai Képkockaelemek szerkesztése Iránytű mód Új irányokat adhatunk az iránytűhöz Irányfüggő animáció készítését teszi lehetővé Automatikus képkocka generálás Kérdések 1. Mik a Flash szimbólumai, milyen fajtái vannak, jellemzésük? 2. Milyen főbb animációtípusok vannak, jellemzésük? 3. Mi biztosítja az interaktivitást a Flash-ben?
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiss Zsuzsanna: Tematikus információforrások az Interneten I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 55
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 55
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet