D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0001_0100_pix_Oldal_40_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új franczia kormány első minisztertanácsa
B e s o r o l á s i   c í m : Új franczia kormány első minisztertanácsa
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 5. sz. (1913. február 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bourely, Élisée (1867-1919)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Morel, Jean-Baptiste (1854-1927)
V I A F I d : 290491797
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Steeg, Théodore (1868-1950)
V I A F I d : 64055247
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jonnart, Charles (1857-1927)
V I A F I d : 9955560
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Briand, Aristide (1862-1932)
V I A F I d : 49268606
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Klotz, Lucien (1868-1930)
V I A F I d : 17212504
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dupuy, Jean (1844-1919)
V I A F I d : 806161
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : David, Fernand (1869-1935)
V I A F I d : 56706087
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Guist'hau, Gabriel (1863-1931)
V I A F I d : 250833311
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barthou, Louis (1862-1934)
V I A F I d : 68969578
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Étienne, Eugéne (1844-1921)
V I A F I d : 27216824
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Baudin, Pierre (1863-1917)
V I A F I d : 19775382
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Besnard, René Henry (1879-1952)
V I A F I d : 26110236
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új franczia kormány első minisztertanácsa.
AZ asztal végén Morel belügyi államtitkár, mellette Bourély pénzügyi államtitkár, Morel gyarmatügyi miniszter, Steeg közoktatási miniszter, Jonnart külügyi miniszter, Briand miniszterelnök, Klotz pénzügyminiszter, Dupuy közmunkaminiszter, Fernand Dávid földmivelési miniszter, Chaumet postaügyi államtitkár, Guist'hau kereskedelmi miniszter, Barthou igazságügyi miniszter, Etienne hadügyminiszter, Bandin tengerészeti miniszter, Besnard munkaügyi miniszter.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Loubet, a franczia új miniszterelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Boulanger, franczia hadügyminiszter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1668x1091 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna