D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : papiron.jpg
C Í M 
F ő c í m : Papíron túl
B e s o r o l á s i   c í m : Papíron túl
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szűcs
U t ó n é v : Roland
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-04-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes kultúra
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hardver, digitális eszközök
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táblagép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A prezentáció bemutatja az e-könyv jelenség tág értelmezését. Az e-könyvek egyszerre rajzolják át a hagyományos üzleti modelleket, az olvasás technológiáját és a könyvkultúrát. Az üzleti modell esetében az a fontos, hogy az e-könyvek minimálisra csökkentik a kiadók kockázatát és költségét. Ennek köszönhetően akár elsőkönyves írók is nagyobb publicitást kaphatnak. A kispéldányszámú, igényes rétegkönyvek megjelenését is támogatja ez a modell. Mindezeken túl az e-könyvek alacsony tárolási költsége elősegíti azt, hogy az Olvasók több százezer címhez hozzáférjenek, és meg tudják vásárolni azt. Már a lakosság készülék ellátottsága is jól áll, hiszen 2013 közepére 2.5 millió okostelefon, 200 ezer e-könyvolvasó és 340 ezer tábla pc várható. Mindezen pozitív tendenciák ellenére a 2005 és 2012 között kiadott 100 ezer könyvből mindössze 3%-uk érhető el e-könyvként. Remélem, hogy a prezentáció elolvasása után akár az Olvasók, akár a Kiadók kedvet kapnak az e-könyvekhez.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Papíron túl Szűcs Roland 2. E-könyv jelenség képlete 2 E-könyv Üzleti modell Nagyobb kiadói árrés Kockázatmentes Olcsó terjesztés Kultúra Értékek megőrzése Tehetség támogatás Nagyobb választék Technológia Olvasók Mozgástér Kényelem Olcsó Kiadók Információ Konverzió Innováció DRM 3. Magyar könyvhelyzet: sokkoló 67,6 64,2 61,6 59,5 58,0 2008 2009 2010 2011 2012 Magyar Könyvforgalom (mrdFt) 3 Perc/nap Átlag Tevékenységet végzők aránya (%) Tisztított átlag Könyv - olvasás 7 7,9% 94 TV nézés 139 83,8% 166 4. Minden szereplő szenved, de van megoldás 4 95 95 425 1 048 1 048 709 285 407 237 237 196 335 213 670 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 nyomtatott könyv nyomtatott könyv -30% e-könyv Ft/könyv E-könyv kiadói árrés kétszerese a papír könyvének Áfa Terjesztői jutalék Nyomda Szerzői jogdíj adókkal Kiadó profit 5. E-könyv szerepe a kultúrában 5 Első könyves írók Nehezen találnak kiadót Kiadók nem szívesen vállalják a kockázatot Réteg könyvek Jó minőség Alacsony kereslet Kiadók nem szívesen kockáztatnak Megőrzés Egyszer már megjelent papírként Újabb kiadása már jelentős kockázattal jár Mindhárom esetben segít az e-könyv! 6. Megfoghatatlanok, nincs illatuk 6 Az eszközök mérete 3-szorosa is lehet a másiknak Az Olvasó módosíthatja a könyv megjelenését Minden eszközön máshogy néz ki Nincsenek fix oldalszámok Az e-könyvek mutánsok 7. Olvasó eszközök várható elterjedtsége 2013 június 7 2,5 millió 200 ezer 340 ezer 8. szolgáltatás Kiadóknak 8 9. Gyártás munkafolyamata 9 Kézirat Tördelt változat Nyomda- kész PDF Nyomda Papír könyv Webáruház Olvasó programok 10. ÁTLÁTHATÓELSZÁMOLÁS Valós idejű fogyási listák Az adatok elemezhetők kampány, szerző, könyv, időszak bontásban Optimális árszint meghatározása elérhetővé válik Price Revenue Profit loss driven by discounts Optimal pricing 10 11. ÜGYFÉLISMERET Hagyományos modell: nincs információ az ügyfélről B&W fejleszti az információ gyűjtő szolgáltatásait E-könyvön belüli aktivitás követése Olvasás sebessége Hogyan talált rá a könyvre Hogyan jutott el a vásárlásig Vásárlók profiljának elemzése 11 Az adatok nem tartalmazhatnak ügyfélszinten beazonosítható elemet, csak is felösszegzett statisztikákat 12. DRM Olvasó Kiadó Nincs védelem Lágy védelem Kemény védelem 12 X X 13. Innováció: e-könyv ≠ digitalizált könyv 13 Epub2 Epub3 14. szolgáltatás Olvasóknak 14 15. E-könyvek felfedezése Ügyfelek vásárlói szokása alapján Könyvek hasonlósága alapján Bestseller listák 15 Automatikus Teljes szövegben való keresés Térkép alapú keresés Időzóna alapján történő keresés Hagyományos keresések Alap és különleges keresés 16. Több információ, mint a könyvesboltokban 16 Belelapozás E-könyv 10%-a olvasható Tetszőleges böngészőben Mutatók E-könyv szövegét leíró mutatók Segítenek a választásban Szófelhő Gyakori szavak Megkülönböztető szavak 17. Elérhetőség - Olvasó programok Támogatott rendszerek: Android, IOS, Win8, böngésző, Integráció, Könyv élmény biztosítása 17 18. Szerzői jogi kérdések Ha a szerzőre visszaszáll a szerzői jog felhasználása, akkor valójában a szerkesztett szöveg, vagy csak a kézirat erejéig rendelkezik a szerző a felhasználási joggal Területi korlátozás értelmezése hogyan történik, ha az ügyfélről csak az email címét tudom? Mik a követendő lépések, ha mind a szerző, mind a kiadó azt állítja, hogy ő rendelkezik a szerzői joggal? CreativeCommonslicenszmegközelítésnek van-e létjogosultsága Magyarországon? Mi a sorsa élő szerzői jogi szerződéseknek a kiadó jogutód nélküli megszűnése esetén? Könyvtárak által vásárolt e-könyveket hány példányban kölcsönözhetik ügyfeleknek 18 19. Elérhetőség Név: Szűcs Roland Blog Web Email: szucs.rolandbookandwalk.hu 19
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kajári Katalin: E book olvasók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet