D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1527005902.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hétből öt
B e s o r o l á s i   c í m : Hétből öt
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Papuska
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Bocskai
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2018-05-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-05-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hévíz
G e o N a m e s I d : 3051477
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hévízi Szentlélek-templom. A Szentlélek hét ajándékát jelképezik a hévízi kék templom tornyai.Hévíz legnagyobb templomának alapkövét 1996-ban helyezte el Szendi József akkori veszprémi püspök. A közel ezer fő befogadására alkalmas Szentlélek templomot 1999-ben - a városháza avatásával azonos napon - szentelték fel. Az épület Bocskai János keszthelyi építész tervei alapján 3 év alatt készült el. A Szentlélek hét ajándékának – Bölcsesség Lelke, Értelem Lelke, Tudás Lelke, Jámborság Lelke, Erősség Lelke, Jótanács Lelke, Istenfélelem Lelke - a jelképei. A toronyegyüttes felülnézetből egy kitárt szárnyú galambra emlékeztet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hévízi Római Katolikus Szentlélek templom Bocskai János építész tervei alapján készült, 1999-ben avatták fel. A bejárat felett 5 torony látható, melyek magassága a középsőtől a szélsők felé csökken. A templom főhajója merőleges a főbejárat feletti 5 torony síkjára, az épület- V-alakú oldalszárnyai zárja le egy-egy alacsonyabb torony. Az épület modern, de gótikus elemekre épül. Az oltár felett látható ólomüveg ablak a Szentlélek ábrázolása, Simon Endre hévízi művész munkája. A tűzzománc technikával készített Stációk Morvay László munkái. ** A templom színe napos időben égszínkék, borús, szürkült égbolt mellett inkább szürkének látszik, az előtte álló fák őszi pompája viszont fokozza a kép kontrasztosságát.
(István 1949)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : István 1949: Az égszínkék héttornyú templom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2765x3456 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 350 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer