D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 020.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068736/020_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gagarin
B e s o r o l á s i   c í m : Gagarin
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A szocialista országok postaügyi minisztereinek budapesti értekezlete (IV.) - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kékesi
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1919-1993
V I A F I d : 121419384
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1963
S o r o z a t : 1963. A szocialista országok postaügyi minisztereinek budapesti értekezlete (IV.) - L
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Űrhajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrhajós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrközlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gagarin, Urij Alekseevic (1934-1968)
V I A F I d : 61673822
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1963-1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1963. A SZOCIALISTA ORSZÁGOK POSTAÜGYI MINISZTEREINEK BUDAPESTI ÉRTEKEZLETE (IV.) - L
Mélyny. 11 1/2:11 3/4 F. fog.
T.: Füle Mihály (30, 60 fill.1,20. 1,70 Ft), Gál Ferenc (40, 80 fill, 1 ,-,2,- Ft), Kékesi László
Névérték: 2,60 Ft
Á 1963. máj. 9.-1964. jún. 30.
PM 477 063 fog. 11 966
Lemezhibák előfordulnak (60 f; 1,40 Ft; 1,70 Ft)
1978 1918 2,60 Ft Vietnami Mi. 166 160,- 40,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jurij Alekszejevics Gagarin szovjet kozmonauta, repülőtiszt. Eredeti foglalkozására nézve vasöntő, majd mérnök. Orenburgban járt katonai repülőiskolába. 1960-tól kapott űrhajós kiképzést. Mint repülő őrnagy moszkvai idő szerint 1961. április 12-én 9 óra 07 perckor startolt Bajkonurról a Vosztok 1 űrhajóval, melynek össz-tömege 4.725 kg. Ő az első ember, aki a világűr földközeli részében űrutazásra indult a Föld körül. Gagarin elliptikus pályáján 175 és 32) km közötti magasságban kerülte meg bolygónkat és moszkvai idő szerint 10 óra 55 perckor szállt le a Szmelovka melletti Szaratov térségében. Repülés közben 70 percig a súlytalanság állapotában volt. Repülését Keleten és Nyugaton egyaránt úttörő teljesítményként értékelték. 1968. március 27-én Vlagyimir Szerjogin kiképző ezredessel együtt egy sugárhajtású gyakorló repülőgéppel Moszkvából startoltak, hogy a kormányzási technikát tökéletesítsék. A hivatalos közlemények szerint a gép visszatérésekor következett be a légi baleset, melynek következtében mindketten életüket vesztették. (A XX.század Kr.1994., MNL.8k.421 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: Vosztok űrhajó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1028x786 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn