D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0052.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068600/068654/0052_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Múzsák
B e s o r o l á s i   c í m : Múzsák
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Üvegfestmények
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Rippl-Rónai
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1927
V I A F I d : 76324975
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zombory
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-1998
V I A F I d : 32850278
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1972
S o r o z a t : 1972. Üvegfestmények
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üvegfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1972-1973
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1972. ÜVEGFESTMÉNYEK
Magyarországi üvegfestmények.
20-as ívekben nyomva.
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Zombory Éva (keret)
Névérték: 40 f
Á 1972. nov. 15.-1973. dec. 31.
PM 567 999 fog. 4 073
2836 2817 40 f Rippl-Rónai József (1861-1927): Múzsák 15,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rippl-Rónai József magyar festő. 1881-ben gyógyszerész oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. Rövid ideig dolgozott a szakmájában, majd 1883-ig a Zichy családnál volt házitanító. 1884-től Münchenben tanult, majd 1887-ben Párizsba ment, ahol Munkácsy Mihály szívesen fogadta és két évig képeinek másolásával foglalkoztatta. Ezekbe Munkácsy is belefestett és saját nevén eladta azokat. Többnyire Munkácsy szalonképeit utánozta. Az első önálló stílust mutató alkotása a Nő fehérpettyes ruhában, amely egyben "fekete" korszakának kezdete. 1889-90-ben a párizsi Julian Akadémián tanult, megismerkedett Aristide Joseph Maillollal és Édouard Vuillardral. 1890-ben Neuillybe költözött, ahol 10 évet töltött el csendben és munkában. Ez a 10 év a "fekete korszak" ideje, mert képein a fekete szín dominált. E korszak jellegzetes alkotásai pl. az Ágyban fekvő nő, Kuglizó, Öreganyám című képei. Itt kötött hosszú barátságot a Nabis művészcsoport tagjaival. Sorra születtek nagyigényű képei, mint a Kalitkás lány, A Szajna éjjel és egyik legnagyobb remeke 1895-ben az Öregasszony ibolyával. 1896-ban hazalátogatott, majd 1902-ben végleg hazatért és szülővárosában, Kaposváron telepedett le. Itt már a kisvárosi életet ábrázoló enteriőrök, zsánerképek szaporodtak meg munkásságában. Akkor készült a Fehér fal, barna bútorok, Amikor az ember visszaemlékezéseiből él, Piacsek bácsi babákkal stb. Dekoratív, eleven színvilág jellemzi munkáit. Színei egyre szenvedélyesebben tüzesedtek. Ilyenek pl. az Apám és Piacsek bácsi vörösbor mellett, a Park aktokkal, stb. Fő művei közé tartozik a Párizsi intérieur. A Zorka-sorozat mellett jelentősek portréi, mint Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Babits Mihály portréi. Utolsó korszakának egyik remekműve 1915-ből az Ókulás néni. Ekkor már többnyire csak pasztelleket készített divatos szépasszonyokról, írókról. Stílusa a posztimpresszionizmushoz kapcsolódik. Elszigetelt jelenség volt a magyar piktúra történetében, sem tanítványa, sem követője nem volt. Több mint 2400 olajképet és pasztellt festett. (Műv.L.1968.4k.74o.,Larousse 1994.3k.483 o., MNL.15k.513 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly, Székely Bertalan, Zombory Éva: Kivándorlás Egyiptomba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 877x1193 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn