D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 709_812_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csoport az ifjabb Péczely József és Tóth Lőrincz komáromi szülőházán elhelyezett emléktábla előtt a leleplezés után
B e s o r o l á s i   c í m : Csoport az ifjabb Péczely József és Tóth Lőrincz komáromi szülőházán elhelyezett emléktábla előtt a leleplezés után
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 42. sz. (1904. október 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emléktábla-leleplezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Péczely József (1789-1849)
V I A F I d : 44424244
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tóth Lőrinc (1814-1903)
V I A F I d : 102331802
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Komárom
G e o N a m e s I d : 3049519
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904. október 12.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csoport az ifjabb Péczely József és Tóth Lőrincz komáromi szülőházán elhelyezett emléktábla előtt a leleplezés után. - Jelfy Gyula pillanatnyi fényképe.
Balról szélen gróf Esterházy Ferencz, tőle balra Antal Gábor püspök (mögöttük Reviczky rendőrkapitány). Beöthy Zsolt, Bausz Teodorik, Tóth Aurélné, Rákosi Jenő, Tóth Aurél, Tóth Ernő, Prém József, Miklós Elemér, ifj. Reiszig Ede, Ábrányi Emil, id. Szinnyei József, Szana Tamás és Szávay Gyula.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Péczely József (pedagógus)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Lőrinc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1534x1216 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna