D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 605_708_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Miskolczi Iparművészeti Kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Miskolczi Iparművészeti Kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagy terem (középen a király gyűjteményéből való tárgyak)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Barna
U t ó n é v : Hugó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 36. sz. (1904. szeptember 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : galéria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1904
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Miskolczi Iparművészeti Kiállításból. - Barna Hugó fényképe után.
A nagy terem (középen a király gyűjteményéből való tárgyak).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik képünk a nagytermet ábrázolja, melyet a pozsonyi és torontáli szövőgyárak és Kovalszkyné pompás szőnyegei, - továbbá nagyszámú szebbnél szebb bronz-szobor és vert-tárgy díszítenek. Igen hatásosak a Roth Miksa művészi mozaik-képei és opalescens üvegjei. Nagy kereslet tárgyai a Gróh, Horti és Ács tanárok tervei után készült rozsnyói, ungvári, esztergomi, szegszárdi stb. magyaros diszű, mázos cserépedények, valamint a borsodmegyei apátfalvi, kőedénygyár készítményei.
E nagy teremben tíz üvegszekrény tartalmazza az iparművészeti társulat kiállítását, kettő az iparművészeti múzeum, kettő pedig a király dísztárgyait. Egy-egy üveges szekrényben a Sandrik-gyár kinaezüst-tárgyai, Herpka galvanoplasztikái munkái, Tüll és Kánitz bőrdíszműárúi, Sovánka színes üvegtárgyai, Oskó zománczképei és az Első magyar üveggyár pompás kristály üvegjei és asztalkészletei vannak kiállítva. További két szekrényben a Zsolnay gyár gyönyörű eozin-vázái, egy másikban a Hibján- Horti, Wizinger, Tarján finom, magyaros ékszerei, majd a Fischer majolikái (Pálinkás rajzaival) tárulnak elénk. Feltűnik Bányai Viktor szalon-czimbalma is, mely ízléses pianino-alakú szekrénybe van foglalva.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. szeptember 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barna Hugó: A Miskolczi Iparművészeti Kiállításból: Az országos iparművészeti iskola kiállításának egyik részlete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1449x1668 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna