D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_46_Kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A királynő férje
B e s o r o l á s i   c í m : Királynő férje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Énekes vígjáték három felvonásban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Sorger
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 16. sz. (1904. április 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színészi mesterség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szereposztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. FELVONÁS : TÁNCZ. (Küry Kláry, Nikó Lina)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A minisztereket arra is ráveszi Zitta, hogy megoszthassa férjével az uralkodást. De Erik nem fogadja el. Mikor azonban neje fülébe súgja : Hát megfosztanád gyermekedet a tróntól? marad. Igen mulatságos epizód jelenet a Xenofa herczegnő és és Sándor hadnagy kalandja. A kissé öreg herczegnő szereti a fiatal bárgyú hadnagyot, de bizony hiába ad alkalmat, a hadnagy nem érti el. Végre nyíltan megmondja neki, mit akar, de a hadnagy a herczegnő iránti tiszteletet emlegeti, mire is Xenofa kidobja szobájából s boldogan nyújtja kezét Hamilkárnak. A miniszterek közt a közönség felismerhette, hogy a szépművészeti miniszter személyesítője Wlassics Gyulát maszkírozta. A főszerepet, Zittát Küry Klára játszotta, játékával, énekével és tánczával maga részére hódítva a tapsokat. Nikó Lina komikuma is nagyon mulattatta a közönséget. A többiek is mind jól játszottak: Tanay Eriket, Hegedűs Hamilkárt, és Vendrey a belügyminisztert." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 16. sz. (1904. április 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A megzavart előadás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1304x1130 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet