D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_55_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek az Aggteleki barlangból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek az Aggteleki barlangból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szent László szobra
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Wass főmérnök emlékoszlopa
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tempe völgye
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A csillagvizsgáló torony
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1830-1897
V I A F I d : 223446674
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 29. sz. (1902. julius 20.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cseppkőbarlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képződmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Aggteleki-cseppkőbarlang
G e o N a m e s I d : 723009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek az Aggteleki barlangból
Szent László szobra. Wass főmérnök emlékoszlopa. Tempe völgye. A csillagvizsgáló torony.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A barlang kikutatott végében, egy óriási magasságú fülkében, melyhez száz lépcső vezet fel, találjuk a 20 méter magas s nyolcz méter átmérőjű sugár tetőben végződő "Csillagvizsgáló tornyot", mely nagyszerűségével, mint egyik képünkön is látható, mindenkit ámulatba ejt.
A másik képünk a bájos Tempe völgyét mutatja be, melynek boltozatáról különféle alakú, gyönyörűen áttetsző s hatalmas méretű cseppkövek csüggnek alá, a talajról felfelé pedig vékony oszlopokhoz, vagy óriási növényszárakhoz hasonló képződmények meredeznek. Nemkülönben megkapó a Szent László szobra különös alakú óriási cseppkő, mely némileg csakugyan emberi alakhoz hasonlít, melyre a boltozatról tömérdek cseppkő borúl, mint valami őserdőnek kővé vált lombjai. Egyik hatalmas cseppkő-képződmény Wass Imre emlékoszlopa nevét viseli, a ki mint megyei főmérnök először kutatta ki a barlang új ágát.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. julius 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az aggteleki barlang
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1753x2702 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna