D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bank_ban_irodalom_zene.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bánk Bán az irodalomban és a zenében
B e s o r o l á s i   c í m : Bánk Bán az irodalomban és a zenében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bodrogi
U t ó n é v : Klaudia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bodrogi Klaudia
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Katona József (1791-1830)
V I A F I d : 46816704
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenemű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanulmány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Arany János tanulmánya Feldolgozásai Bánk Bán (1914, némafilm), rendező: Kertész Mihály Bánk Bán (1968, tévéfilm), rendező: Szinetár Miklós; szereplők: Latinovits Zoltán, Benkő Gyula, Ronyecz Mária, Béres Ilona Bánk Bán (1987, tévéfilm), rendező: Szönyi G. Sándor; szereplők: Blaskó Péter, Almási Éva, Szirtes Ági, Vincze Robi Jelentősége és hatása Kevés olyan jelentőségű emléke van a magyar irodalomnak, mint Katona drámája. Bár a szerző nem érhette meg műve bemutatását (1833, Kassa) és sikerét, már a maga korában népszerűvé vált, s az 1848. március 15-i esti előadáson a közönség követelte a nemzeti drámát (az első felvonást játszották el). Ekkorra már a magyar nemzeti ellenállás olyan szimbólumává vált, mint a Himnusz és a Szózat. Később is megmaradt ez a szerepe, s minden korban jelentősége volt bemutatásának (pl. 1956-ban). Illyés Gyula is megpróbálkozott a dráma "átigazításával", modernizálásával. Sem az életműben, sem a későbbiekben nem született a Bánk bán jelentőségéhez mérhető magyar dráma, Katona műve folytatás nélkül maradt irodalmunkban. A dráma Katona József ötszakaszos drámája, amit egy pályázatra írt, a Bánk bán a szerző legismertebb műve, illetve a magyar irodalomban is kiemelkedő helyet foglal el. A művet teljes terjedelmében 1848. március 23-án, pénteken adták elő a Pesti Magyar Színházban (a köztudatban élő, 15-i forradalmi előadás félbeszakadása miatt). Bodrogi Klaudia 10.B Az opera Erkel Ferenc három felvonásos operája. Szövegkönyvét Egressy Béni írta. Elsőként a Tisza-parti jelenetet hallhatta a közönség 1961. január 6-án a Nemzeti Múzeum dísztermében. A teljes mű ősbemutatójára 1861. március 9-én került sor a Nemzeti Színházban. Feldolgozások Bánk Bán (1974), rendező: Vámos László, szereplők: Simándy József, Szoboszlai Sándor, Komlóssy Erzsébet, Réti József Bánk Bán (2002), rendező: Káel Csaba, szereplők: Kiss B. Attila, Marton Éva, Rost Andrea, Kováts Kolos Részlet a 2002-es operafilmből Bánk Bán "napjainkban" Szereplők II. Endre, magyar király Gertrudis, királyné Béla, Endre, Mária, gyermekeik Ottó, merániai herceg fia, Gertrudisnak öccse Bánk bán, Magyarország nagyura Melinda, a felesége Soma, Bán és Melinda fia Mikhál bán, Simon bán - Melinda bátyjai Petur bán, bihari főispán Myska bán, a királyfiak nevelője Solom mester, ennek fia Izodóra, türingiai leány Biberach, Ottó mindenese, szellemi gyámja Tiborc, paraszt (Bánk bán címlapja a szerző kéziratával) Arany János Bánk bán tanulmányok címmel foglalta össze gondolatait a drámáról, ebből négy fejezet készült el. Arany munkájában három főszereplőt jelöl meg, a többi mellékszereplőt köréjük csoportosította. Bánk bán köre Melinda Simon és Mikhál Tiborc Petúr Gertrudis köre Ottó Biberach Izadóra II. Endre köre Myska bán Solom mester
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pesti Vivien: A Bánk Bán műelemzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna