D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : petofi_sandor.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi Sándor (1823-1849)
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi Sándor (1823-1849)
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Panni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nagy Panni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forradalmár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1848
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Forradalmi láz -1847-ben Pestre költözik Jókai Mórral -Hírét veszi a párizsi forradalomnak -Március 13-án megírja a Nemzeti Dalt (bécsi forradalom hírére), március 14-én pedig összeállítják a 12 pontot -katonának áll Bem Józsefhez -1849-ben a segesvári csatában eltűnik Iskolái Petőfi összesen 9 iskolában tanult és már ötévesen koptatta az iskolapadot Iskolái: Kiskunfélegyháza Kecskemét Szabadszállás Sárszentlőrinc Pest Aszód Selmecbánya Pápa Versei Dalaim Szendrey Júlia -Első találkozás: nagykárolyi megyebál Szerelem 1846: Reszket a bokor mert… című verssel vall Petőfi szerelmet -Petőfi megkérte a lány kezét az apjától, de ő elutasította 1847-ben Erődön titokban összeházasodtak: Megszületik a fiuk, Zolika PETŐFI SÁNDOR (1823-1849) Családja anyja: Hrúz Mária -Apja: Petrovics István: mészáros mester csőd (nélkülözés) Petőfi Kiskunfélegyházára kerül Apja: Petrovics István Testvére: Petrovics István Petőfi Sándor Kiskőrösön született 1823-ban Segesváron tűnt el 1849-ben Műfaja: dal Rímelés: páros rím asszonánc tiszta rím 1 versszak=1 alkotói téma: 1. vsz.: haza,világ 2. vsz.: haladás, istenes versek 3. vsz.: szerelem 4. vsz.: "a borozó" 5. vsz.: haza szabadsága 6.vsz.: cselekedni, tenni kell érte Versszakok szerkezete: 1-4. sor: megfogalmazza a témát 5. sor: refrén 6. sor: előkészíti a következő versszakot Úti levelek Debrecen: poros, szalonnás, sovány szellem, Csokonay sírja tisztelet Füzesabony: egy napra Debrecentől Poroszló: életveszélyes töltés, Tisza ártere, "Kárpátok tája" Füred: kietlen, szomorú, rideg stb... Hortobágy: "Isten homloka", sok gémeskút, délibáb költői eszközök: szokatlan jelzős kifejezések (pl.: hullámzó keblem) hasonlatok (pl.: délibáb, mint anya gyermekét) megszólítás, felkiáltás (pl.: kedves délibáb) XIX. század költői ars poetica: 1. költői mesterség szabályainak összefoglalása 2. költői, írói hitvallás 1. vsz.: költészet jelképe: lant a költő ne a saját dolgairól írjon 2. vsz.: a költő vezeti a népet 3. vsz.: a népet nem szabad cserbenhagyni 4. vsz.: vannak költők, akik hazugságot állítanak 5. vsz.: a költő akkor éri el célját, amikor mindenki jogilag egyenlő és tanult 6. vsz.: ha a költő mindezt véghez viszi, akkor sem biztos az utókor hálája Kiskunság műfaja: tájleíró költemény 1-2. vsz.: Petőfi Pesten tartózkodik, gondolatban elutazik a szülőföldjére 3. vsz.: nyár 4. vsz.: göböly (hizlalt ökör gulyás, tanya 5. vsz.: patak: piócák ,bogarak 6. vsz.: patak partja: bíbic, gém, gólya 7. vsz.: gémeskút 8. vsz.: csárda(délibáb) 9. vsz.: tanya, boglyák 10. vsz.: zöld búza, piros pipacsok 11. vsz.: város végén szélmalmok Reszket a bokor, mert... műfaja: dal érzelem kifejezése 1. vsz.: kicsiny kis leányka a világnak legnagyobb gyémántja 3. vsz.: meleg nyár volt most tél van, hideg tél szerkezete: 1. vsz.: Júlia 2. vsz.: Petőfi 3. vsz.: mindkettő verselése: ütemhangsúlyos felező hatos Szeptember végén keletkezése: Koltói nászút(1847,szeptember vége gondolatpárhuzam: fiatal Petőfi öreg Petőfi Egy gondolat bánt engemet Nemzeti dal műfaja: dal keletkezése: 1848 március 13. alkalmi vers (közéleti téma) szónoki vers verselése: ütemhangsúlyos, felező nyolcas Forradalmi versek Szerelmes versek
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magy Tan: Petőfi Sándor: XIX. század költői
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gerencsér Klaudia Diaaa: Petőfi Sándor Föltámadott a tenger elemzés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna